Sprostowanie odnośnie artykułu: «Rzeź Strefy Gazy. Izrael zrzuca największe bomby na swoim wyposażeniu – USA: “Chcą największych bomb”

«Jak zwykle ciekawy artykuł Maurizio Blondeta. Zapraszam do lektury.

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=31198&Itemid=47

Artykuł, o którym mowa nie został napisany przez Maurizio Blondeta, co zresztą włoski dziennikarz podkreśla, umieszczając na samym początku przedstawionego tekstu (a raczej jego obszernych fragmentów), nazwę strony internetowej (publikującej w ponad 30 różnych językach), która go zamieściła: «Strategika 51»:  

«Strategika 51» – wg. państwowego irańskiego serwisu radiowego (w wersji włoskiej) Voice of Islamic Republic of Iran, official website: «Pars Today» – jest “witryną internetową bliską rosyjskim kręgom wojskowym i często dobrze poinformowaną w sprawach Kremla…»

«…le indiscrezioni di Strategika 51, rivista web vicina al potere militare russo e spesso ben informata sul Cremlino…»

https://parstoday.com/it/news/world-i230937-chi_prender%C3%A0_il_posto_di_putin_due_nomi_pesantissimi

https://parstoday.com/en/radio/

https://en.wikipedia.org/wiki/IRIB_World_Service

Artykuł «A second reflection on Gaza» – autorstwa witryny «Strategika 51» – w całości, w różnych wersjach językowych, dostępny jest pod linkiem:

https://strategika51.org/2021/05/20/une-seconde-reflexion-sur-gaza/

https://strategika51.org/