Nanoroboty, jak najbardziej mogą znajdować się w tzw. “szczepionkach anty-Covid”, stąd zjawisko przyklejania się do miejsca “zaszczepienia” magnesów, monet, a nawet łyżek, czy telefonów komórkowych. Przypomnijmy, że intensywne prace nad nanorobotami, zaprojektowanymi w celu uwalniania ich w ludzkim ciele, o czym w filmach poniżej, trwają od dość sporego czasu.

Sfilmowany, poruszający się w tkankach myszy, rój nanorobotów:

VIDEO w linku zamieszczonym poniżej: INFO (oczywiście zdementowane przez mainstream) z 27 maja 2021 (zjawisko zauważone również we Włoszech): «Szczepionka Oxford-AstraZeneca czyni ludzi zdolnymi do łączności Bluetooth»:

Człowiek na wideo mówi o swoim doświadczeniu z otrzymaniem szczepionki i stwierdza: “Jedynym problemem jest to, że gdziekolwiek idę, wszystko próbuje połączyć się ze mną – człowieku, niczym Bluetooth połączyć się ze mną.”  

Dodaje: “Wsiadam do samochodu, mój samochód próbuje się ze mną połączyć. Idę do domu, mój komputer próbuje się połączyć. Podobnie, mój telefon próbuje się połączyć.”

Następnie mężczyzna pokazuje powiadomienie na swym telefonie, które sygnalizuje prośbę o sparowanie Bluetooth z urządzeniem o nazwie “AstraZeneca_ChAdOx1-S”. Zaś drugim klipie dodanym do filmu, prezentuje telewizor wyświetlający to samo żądanie – gdy mężczyzna idzie w jego kierunku.

Wytłumaczeniem owego faktu może być następująca informacja, opublikowana już w roku 2015 (cewki z izolowanego drutu miedzianego mogłyby zostać zastąpione nanorobotami zaaplikowanymi poprzez tzw. “wyszczepiania”):

San Diego, Kalifornia, 31 sierpnia 2015 — Inżynierowie elektrycy z University of California, San Diego zademonstrowali nową technikę komunikacji bezprzewodowej, która działa poprzez wysyłanie sygnałów magnetycznych przez ludzkie ciało. Naukowcy stwierdzili, że nowa technologia może zaoferować niższą moc i bardziej bezpieczny sposób przekazywania informacji między urządzeniami elektronicznymi przeznaczonymi do noszenia, zapewniając ulepszoną alternatywę dla istniejących systemów komunikacji bezprzewodowej. Swoje odkrycia zaprezentowali 26 sierpnia na 37 dorocznej międzynarodowej konferencji IEEE Engineering in Medicine and Biology Society w Mediolanie, we Włoszech.

Choć praca ta jest wciąż demonstracją typu proof-of-concept, naukowcy przewidują rozwinięcie jej w bezprzewodowy system o bardzo niskim poborze mocy, który może z łatwością przesyłać informacje wokół ludzkiego ciała. Zastosowaniem tej technologii byłaby bezprzewodowa sieć czujników do monitorowania stanu zdrowia całego ciała.

“W przyszłości ludzie będą nosić więcej urządzeń elektronicznych, takich jak inteligentne zegarki, trackery fitness i monitory zdrowia. Wszystkie te urządzenia będą musiały przekazywać informacje między sobą. Obecnie urządzenia te przesyłają informacje za pomocą technologii Bluetooth, która zużywa dużo energii do komunikacji. Próbujemy znaleźć nowe sposoby przekazywania informacji wokół ludzkiego ciała, które zużywają znacznie mniej energii” – powiedział Patrick Mercier, profesor na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej UC San Diego, który kierował badaniami. Mercier pełni również funkcję współdyrektora Centrum Czujników Noszonych UC San Diego.

Nowe opracowanie przedstawia sposób pokonania jednej z głównych barier innych systemów komunikacji bezprzewodowej: w celu zmniejszenia zużycia energii podczas nadawania i odbierania informacji, systemy bezprzewodowe muszą wysyłać sygnały, które są zdolne do łatwego przemieszczania się z jednej strony ludzkiego ciała na drugą. Technologia Bluetooth wykorzystuje energię elektromagnetyczną do przesyłania danych, jednak te sygnały radiowe nie przechodzą łatwo przez ludzkie ciało i dlatego wymagają zwiększenia mocy, aby pomóc przezwyciężyć tę przeszkodę sygnału, czyli “utratę ścieżki”.

W owym studium, inżynierowie elektrycy zademonstrowali technikę zwaną magnetic field human body communication, która wykorzystuje ciało jako nośnik do przekazywania energii magnetycznej pomiędzy urządzeniami elektronicznymi. Zaletą tego systemu jest to, że pola magnetyczne są w stanie swobodnie przechodzić przez tkanki biologiczne, więc sygnały są przekazywane ze znacznie mniejszymi stratami ścieżki i potencjalnie, dużo mniejszym zużyciem energii. W swoich eksperymentach naukowcy wykazali, że magnetyczne łącze komunikacyjne działa dobrze na ciele, ale nie testowali zużycia energii przez tę technikę. Naukowcy wykazali, że utraty ścieżki towarzyszące komunikacji polem magnetycznym ludzkiego ciała są do 10 milionów razy niższe niż te związane z łączami radiowymi Bluetooth.

“Ta technika, zgodnie z naszą wiedzą, pozwala osiągnąć najniższe utraty ścieżki spośród wszystkich bezprzewodowych systemów komunikacji przy pomocy ludzkiego ciała, które zostały do tej pory zademonstrowane. Technika ta pozwoli nam na zbudowanie urządzeń noszonych na ciele (typu smartphone) o znacznie niższej mocy”, powiedział Mercier.

Niższe zużycie energii prowadzi również do dłuższej żywotności baterii. “Problem z urządzeniami typu wearable, takimi jak inteligentne zegarki, polega na tym, że mają one krótki czas działania, ponieważ są zmuszone do korzystania z małych baterii. Dzięki zastosowaniu systemu komunikacji za pomocą pola magnetycznego ludzkiego ciała, mamy nadzieję znacznie zmniejszyć zużycie energii, a także częstotliwość, z jaką użytkownicy muszą ładować swoje urządzenia” – powiedział Jiwoong Park, doktorant w laboratorium Energy-Efficient Microsystems Lab Merciera w UC San Diego Jacobs School of Engineering i pierwszy autor studium. (…) (szczegóły projektu pod linkiem poniżej)

https://jacobsschool.ucsd.edu/news/release/1807?id=1807

Przypomnijmy, że wygląda również na to, iż nanoroboty umieszczone zostały na pałeczkach do wymazów PCR

«Methods: Intranasal administration is a non-invasive method of drug delivery that may bypass the BBB (blood​-brain barrier), allowing therapeutic substances direct access to the brain.»

“Metody: Podawanie donosowe jest nieinwazyjną metodą dostarczania leków, która może ominąć BBB (barierę krew-mózg), umożliwiając substancjom terapeutycznym bezpośredni dostęp do mózgu.”

Nanoneurotherapeutics approach intended for direct nose to brain delivery

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26057769/

Recent advances in carrier mediated nose-to-brain delivery of pharmaceutics

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939641118302145

Przeczytać: