VIDEO – sierpień 2020: Sebastián Piñera, prezydent Chile, podczas ogłaszania rozpoczęcia procedury przetargowej na budowę sieci 5G, stwierdził:

«W zeszłym roku, na szczycie G-7 w Biarritz mieliśmy okazję dyskutować o nowym zagrożeniu: maszynach, które będą w stanie czytać w naszych myślach, a także zaszczepiać myśli i uczucia w naszych umysłach.»

https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=164419

https://en.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_Pi%C3%B1era

Pubblicità