«La Quinta Columna» wyjaśnia, w jaki sposób grafen odbiera i wzmacnia  fale Thz – uszkadzając tym samym komórki – oraz radzi jak pomniejszyć owe zniszczenia

https://www.orwell.city/2021/07/graphene-and-frequencies.html

W nowym programie informacyjnym, La Quinta Columna przedstawia badania potwierdzające jej hipotezę na temat związku grafenu z 5G i tego, jak owo połączenie może przyczynić się do niszczenia zdrowia osób, które mają nanomateriał w swoich organizmach.

Lekarz José Luis Sevillano oraz biostatystyk i dyrektor La Quinta Columna wypowiedzieli się na temat dwóch badań odnoszących się do tejże właściwości grafenu.

Dla celów dydaktycznych, Orwell City postanowiło przedstawić je w dwóch różnych artykułach. Dzisiejszy dotyczy tego, w jaki sposób grafen zwielokrotnia częstotliwość i energię Thz, uszkadzając otaczające go tkanki, oraz w jaki sposób czynniki redukujące, takie jak cynk czy glutation, pomagają skutecznie kontrolować owe uszkodzenia. Drugi artykuł ukaże się w ciągu najbliższych godzin.

Oto jeden z najbardziej przydatnych filmów dla pracowników służby zdrowia oraz osób, które chcą zrozumieć, na czym polega toksyczność tlenku grafenu.

Transkrypcja tłumaczenia VIDEO:

Ricardo Delgado: Ów lekarz powiedział mi, że leczył wielu pacjentów dwutlenkiem chloru, ale robił to w tajemnicy, ponieważ dwutlenek chloru w Panamie nie został jeszcze zatwierdzony, jak miało to miejsce w Boliwii czy Ekwadorze. Powiedział mi także, iż uzyskał bardzo dobre wyniki z zastosowaniem jeszcze innego sposobu, o którym mówiliśmy wcześniej (dotlenianie komórek). Później leczył pacjentów hydroksychlorochiną i iwermektyną. Następnie zdał sobie sprawę, że kiedy dodatkowo podawał cynk, okazywał się on elementem, który sprawiał, że ludzie wracali do zdrowia.

Dr José Luis Sevillano: Jestem pewien, że to wszystko ma związek z tym, co powiedział ten człowiek, którego artykuł wspomina o zdolności cząsteczki grafenu do wstrzykiwania elektronów w zależności od środowiska elektromagnetycznego i temperatury.

Oczywiście, jeśli masz cząsteczkę, która jest wstrzykiwaczem elektronów – jak tylko ją aktywujesz, zaczyna rzucać ładunkami gdziekolwiek się pojawi. I oczywiście niszczy wszystko. Jeśli komórki są nasycone ładunkiem, którego nie powinny posiadać, to ulegają zniszczeniu. Rozpadają się.

Jeśli mamy cząsteczkę taką jak cynk, która ma, jak sądzę, dwa ładunki dodatnie, to zostanie ona zneutralizowana. Akceptorem elektronów będzie cynk, który zostanie zneutralizowany, przestanie być cząsteczką dodatnią; przekształci się, zostanie zneutralizowany. Przestanie mieć zdolność do przyjmowania elektronów, ale na jego miejsce przyjdzie kolejna cząsteczka (cynku), która nadal będzie je przyjmować. Tak więc po pewnym czasie, dwie, trzy lub więcej cząsteczek cynku, które przechodzą wokół cząsteczki tlenku grafenu, w końcu opróżnią go z elektronów. Tlenek grafenu stanie się niezdolny do wyrzucania elektronów. Zostanie zneutralizowany.

Ale jak widzisz, potrzebujesz akceptora elektronów, ponieważ tak długo jak grafen wyrzuca elektrony, jeśli nie umieścisz czegoś w środku (obok komórki ludzkiej), dojdzie do (jej) uszkodzenia. Więc czego potrzebujemy pomiędzy? Naszych reduktorów, czyli substancji, które pochłoną ów zastrzyk elektronów wysyłany przez cząsteczki grafenu.

A to na pewno dzieje się przy określonych częstotliwościach. Bez owych częstotliwości, temperatur i środowisk, grafen jest prawdopodobnie stosunkowo dobrze tolerowany przez organizm, z punktu widzenia jego fizykochemicznego działania.

Ricardo Delgado: Tak. Jestem prawie pewien, że ludzie, którzy mieli więcej problemów po szczepieniach, to ludzie, którzy mieszkają lub przebywają w pobliżu anten 5G.

Ja też tak uważam.

Ricardo Delgado: Są narażeni na działanie częstotliwości harmonicznych.

Dr José Luis Sevillano: Oczywiście. Niektórzy ludzie znajdujący się blisko nich już zaczynają odczuwać tego skutki. I dlatego nie zdarza się to każdemu zaszczepionemu. A niektórzy nawet chwalą się, że nic im się nie dzieje: “Haha! śmieję się z tego. Moi rodzice są zdrowi, ja też”. Poczekaj trochę. Albo poczekaj, aż znajdziesz się tam, gdzie nie powinieneś, bo mamy podejrzenie, że macie grafen w organizmie.

Ricardo Delgado: Szpitale zazwyczaj mają anteny 5G.

Dr José Luis Sevillano: Zgadza się. Więc kiedy pojawi się jakieś dziwne zasilenie, tlenek grafenu może się uaktywnić i zacząć wstrzykiwać elektrony do wszystkiego, co go otacza, wszystkiego, co znajduje się w pobliżu niego. Wystarczy, że grafen przylgnie do komórki lub innych komórek i zacznie wyrzucać elektrony. Oczywiście molekuły, komórki, organizmy w ogóle, mają ograniczoną zdolność reagowania na tego rodzaju scenariusz. I jeśli cały cynk zostanie zużyty, jak powiedzieliśmy, traci się zmysł smaku i węchu. Za sprawą zużywania, w celu zneutralizowania grafenu, zabraknie użytecznego cynku i zaczną pojawiać się tego skutki.

Ricardo Delgado: Takie, jak zaburzenia erekcji. Rozmawialiśmy o tym wczoraj.

Dr José Luis Sevillano: Tak. Myśleliśmy, że może to być spowodowane niedoborem cynku (jako takim), ale z pewnością są inne kwestie, które mają związek z tą uporczywie modną chorobą (jaką jest Covid). Chodzi po prostu o to, że cząsteczki grafenu nie ulegają dezaktywacji. Masz je w swoim ciele, a anteny 5G są niedaleko. I to stanowi permanentną intoksykacja. Tak długo jak istnieje przyjmowanie i emisja elektronów, choroba rozwija się w sposób ukryty. Pojawiają się stany zapalne, co prowadzi do uszkodzeń, do zniszczenia. (…)

Ricardo Delgado: Wchodzimy teraz w kolejny blok programu, aby porozmawiać o tym, co komentowaliśmy wcześniej czyli o grafenie i jego rezonansie magnetycznym w odniesieniu do fal elektromagnetycznych. Po pierwsze, istnieje informacja, która stwierdza: “Grafen wyłapuje ukryte częstotliwości widma elektromagnetycznego”.

…………………………………………………………………………………………………….

«Nowy wzmacniacz grafenowy jest w stanie odebrać ukryte częstotliwości spektrum elektromagnetycznego»

https://www.lboro.ac.uk/news-events/news/2020/february/graphene-amplifier-unlock-electromagnetic-spectrum/

Loughborough University     3 luty 2020 

Naukowcy stworzyli unikalne urządzenie, które odbiera nieuchwytne (dotąd) fale terahercowe i umożliwi powstanie nowych, rewolucyjnych technologii. Fale terahercowe (THz) plasują się pomiędzy mikrofalami a podczerwienią w spektrum częstotliwości światła, ale z powodu ich niskiej energii naukowcy nie byli w stanie wykorzystać ich potencjału. Zagadnienie to znane jest w kręgach naukowych jako luka terahercowa.

Zdolność do wykrywania i wzmacniania fal THz (promieni T) otworzyłaby nową erę technologii medycznych, komunikacyjnych, satelitarnych, kosmologicznych i innych.

Jednym z największych zastosowań byłaby bezpieczna, nieniszcząca alternatywa dla promieniowania rentgenowskiego.

Jednak do tej pory, długość fali – która mieści się w zakresie od 3 mm do 30 μm – okazała się niemożliwa do wykorzystania ze względu na stosunkowo słaby sygnał ze wszystkich istniejących źródeł. Zespół fizyków stworzył nowy typ tranzystora optycznego – czyli sprawny wzmacniacz THz – wykorzystując grafen i nadprzewodnik wysokotemperaturowy.

Fizyka stojąca za prostym wzmacniaczem wykorzystuje właściwości grafenu, który jest przezroczysty i nie jest wrażliwy na światło, a jego elektrony nie mają masy. Składa się on z dwóch warstw grafenu i nadprzewodnika, które więżą bezmasowe elektrony grafenu pomiędzy sobą, jak kanapka. Urządzenie jest następnie podłączone do źródła zasilania. Kiedy promieniowanie THz uderza w zewnętrzną warstwę grafenu, uwięzione w niej cząsteczki przyłączają się do wychodzących fal, nadając im większą moc i energię niż te, z którymi przyszły – tym samym wzmacniając je.

Profesor Fedor Kusmartsev, z Wydziału Fizyki w Loughborough – https://www.lboro.ac.uk/departments/physics/staff/academic/feo-kusmartsev/, powiedział: “Urządzenie ma bardzo prostą strukturę, składającą się z dwóch warstw grafenu i nadprzewodnika, tworzących kanapkę (jak pokazano powyżej).

“Gdy światło THz pada na kanapkę, jest ono odbijane, jak w lustrze.

“Najważniejsze jest to, że będzie więcej światła odbitego niż padającego na urządzenie.

“To działa, ponieważ energia zewnętrzna jest dostarczana przez baterię lub przez światło, które uderza w powierzchnię z innych wyższych częstotliwości w widmie elektromagnetycznym.

“Fotony THz są przekształcane przez grafen w bezmasowe elektrony, które z kolei są przekształcane z powrotem w odbite, naenergetyzowane fotony THz.

“Dzięki takiej transformacji fotony THz pobierają energię z grafenu – lub z baterii – a słabe sygnały THz są wzmacniane”.

Przełom – dokonany przez naukowców z Loughborough University, w Wielkiej Brytanii; Center for Theoretical Physics of Complex Systems, w Korei; Micro/Nano Fabrication Laboratory Microsystem and THz Research Center, w Chinach i AV Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, w Rosji – został opublikowany w Physical Review Letters, w czasopiśmie, American Physical Society (APS).

Zespół kontynuuje rozwój urządzenia i ma nadzieję mieć prototypy gotowe do testowania wkrótce.

Prof. Kusmartsev powiedział, że mają nadzieję oprazcować wzmacniacz gotowy do komercjalizacji w ciągu około roku.

Dodał, że takie urządzenie znacznie poprawiłoby obecną technologię i pozwoliło naukowcom dowiedzieć się więcej o ludzkim mózgu.

“Wszechświat jest pełen promieniowania terahercowego i sygnałów; w rzeczywistości wszystkie organizmy biologiczne zarówno je absorbują, jak i emitują.

“Spodziewam się, że mając do dyspozycji taki wzmacniacz będziemy w stanie odkryć wiele tajemnic natury, na przykład jak przebiegają reakcje chemiczne i procesy biologiczne, czy też jak działa nasz mózg i jak myślimy.

“Zakres terahercowy jest ostatnią częstotliwością promieniowania, która została zagospodarowana przez ludzkość.

“Mikrofale, podczerwień, promieniowanie widzialne, rentgenowskie i inne pasma mają kluczowe znaczenie dla niezliczonych osiągnięć naukowych i technologicznych.

“Posiada właściwości, które w znacznym stopniu usprawniłyby rozległe dziedziny nauki, takie jak obrazowanie, spektroskopia, tomografia, diagnostyka medyczna, monitorowanie zdrowia, kontrola środowiska oraz identyfikacja chemiczna i biologiczna.

“Urządzenie, które opracowaliśmy, pozwoli naukowcom i inżynierom okiełznać nieuchwytne pasmo i stworzyć następną generację sprzętu medycznego, sprzętu do wykrywania i technologii komunikacji bezprzewodowej”.

……………………………………………………………….

Nowy sposób wzmacniania promieniowania THz za pomocą grafenu

……………………………………………………………….

https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-grafeno-revela-frecuencias-ocultas-espectro-electromagnetico-20200204105125.html

No właśnie, tu jest napisane: Kiedy promieniowanie THz uderza w zewnętrzną warstwę grafenu, uwięzione wewnątrz cząsteczki dołączają do wychodzących fal, nadając im większą moc i energię niż przybyły, wzmacniając je.

To znaczy, José Luis, że grafen odbiera sygnał z pola elektromagnetycznego i zwielokrotnia go, powiedzmy, z większą mocą i energią. Wzmacnia go.

Jest tam napisane, że “fotony THz – mikrofalowe pole elektromagnetyczne THz – są przekształcane przez grafen w bezmasowe elektrony, które z kolei są przekształcane z powrotem w odbite i naenergetyzowane fotony THz.”

Czyli to co zostało zrobione, to jak rozumiem zwiększenie liczby elektronów, a za sprawą tego faktu (jako organizmy) będziemy szybciej utleniać się. Czy tak to wygląda, czy może ja to źle zrozumiałem?

Dr José Luis Sevillano: Nie, nie. Piszą, że to (zjawisko) mnoży energię, częstotliwości, zakres energii. A potem wspomina o fotonach i bezmasowych elektronach… Innymi słowy, mówi ci, że energia, która tam dociera jest pomnożona przez 1000 lub nie wiem przez ile. To jest to, co tam jest napisane.

Wiemy więc, że sygnał zostanie pomnożony przez 1000 lub dowolną inną liczbę. Przez “sygnał” rozumie się, że osiąga on pewną energię i ona zostaje następnie pomnożona np. przez 1000. Ale oczywiście, co on uwalnia? Jaką energię uwalnia? Elektrony i masa nie są fotonami. Zamiast ładunków elektrycznych emitowane jest światło. Ale bez względu na to, czy jest to światło, czy coś innego, jest ono odbierane przez inne cząsteczki (komórki) znajdujące się przed nim (grafenem) lub w pobliżu.

Czy rozumiecie? To jest energia zdematerializowana – jeśli można ją nazwać “materią” – ale jest to inny rodzaj energii, która będzie absorbowana przez struktury (komórkowe), które są blisko, co spowoduje ich zniszczenie, gdy nastąpią przeskoki orbitalne elektronów. To jest to, o czym mówił ten facet: Wstrzykujesz elektrony, wstrzykujesz energię w komórki znajdujące się w pobliżu.

A jak to wszystko robisz? Odbierając sygnały z zewnątrz. W polu elektromagnetycznym zachodzą zmiany, które powodują, że cząsteczka grafenu zaczyna emitować w pewnych kierunkach lub we wszystkich kierunkach elektrony. Innymi słowy, ładunki. Czy są to ładunki fotoniczne, czy są to ładunki energii świetlnej, czy są to ładunki elektryczne, które skaczą i szukają tego, z czym mogą się związać, że tak powiem. To znaczy, praktycznie generujesz zaburzenie równowagi energetycznej. To znaczy, że funkcjonuje to jak dziurkacz; to nie żadnego związku z wirusem, czy czymś innym.

Dr José Luis Sevillano: Wprowadzasz energię, która w tym samym miejscu, przy użyciu fali pochodzącej z dowolnego punktu emisji, pomnożona zostanie przez 1000. A to wszystko może spowodować to, o czym już mówiliśmy: że możesz spokojnie iść ulicą z grafenem w ciele – sadzić, że jeszcze nic ci się nie dzieje (bo twoje ciało mniej lub bardziej to akceptuje), ale kiedy nadejdzie ów sygnał… Do widzenia.

Żegnaj, bo nosisz w sobie znamię, nosisz w sobie bombę zegarową. I kiedy ktoś ją odpali, ty uderzasz w spłonkę i bezzwłocznie zaczynasz chorować. Bo kiedy grafen zaczyna wyrzucać wszędzie elektrony, zaczyna niszczyć twoją strukturę molekularną na poziomie komórkowym.

Ricardo Delgado: Dokładnie tak jest. To, czego nie wiemy do końca, to pasmo. Ale cóż, jeśli jest to słaba emisja, to ją wzmocnią.

Dr José Luis Sevillano: Wiemy, gdzie znajdują się systemy, które emitują sygnały w tym paśmie, więc nie jest rzeczą szczególnie trudną wywnioskowanie owego zakresu. Jeśli obiekt emituje sygnały w tym zakresie, oznacza to, że również je odbiera.

Ricardo Delgado: Ponadto, 5G idzie od 0 do 300 GHz. To najszersza szerokość pasma, jaką kiedykolwiek wykonano.

Dr José Luis Sevillano: Prawdopodobnie, w tym paśmie znajduje się to, o czym mówimy. Jest to prawie pewne. Mogę się mylić – niech ludzie mnie poprawią, bo nie jestem ekspertem w tych sprawach – ale jestem prawie pewien, że owo pasmo integruje tę część, przy pomocy której grafen może emitować energię. A jeśli może ją emitować, może ją też odbierać. A jeśli ją odbiera, to wysyła ją z powrotem zwielokrotnioną.

Ricardo Delgado: Jest jeszcze jeden artykuł do przeczytania…

Dr José Luis Sevillano: Przepraszam, Ricardo. Nie wspominając o tym, że prawdopodobnie przy niższych energiach, może je również zwielokrotnić. Nie tylko do ściśle określonego zakresu, ale do innych. Może z nimi współpracować i przyjmować je. Nie wiemy, jaką ma zdolność do przyjmowania częstotliwości. Nie wiemy. Dlatego ciekawe jest to, że grafen zazwyczaj pracuje w zakresie THz. Nie wiemy, czy akceptuje inne zakresy i czy dokonuje innych rodzajów konwersji. To znaczy, że w zakresie THz mnoży energię tysiąc razy. Być może również w niższych lub wyższych zakresach robi to w mniejszym lub większym stopniu, współgrając z tym emisjami. To jest możliwe.

VIDEO (Napisy angielskie) https://rumble.com/vjwzhe-learn-how-graphene-multiplies-energy-and-damages-cells-when-exposed-to-emf.html?mref=lveqv&mc=48pz1