«La Quinta Columna» na temat hemoglobiny, chlorofilu i grafenu

Nie jest tajemnicą, że grafen to modny nanomateriał, który używany jest do transhumanizacji populacji ludzkiej. W momencie jego wprowadzenia do środowiska, nie tylko ludzie odczują jego wpływ. Także całe życie wokół nas, tj. bakterie, zwierzęta, rośliny, itd.

Od dłuższego czasu, przedmiotem ataku jest wszystko to, co stanowi naturalną część ekspresji życia. Stosowane są w tym celu tzw. chemtrails, żywność transgeniczna, leki oraz elementy syntetyczne, które wpływają na naturalne procesy organizmów istot żywych. Ale obecny moment w historii świata jest prawdopodobnie najbardziej przełomowy ze wszystkich.

Nanomateriały i nanotechnologia wydają się być obecne we wszystkim. Elita kontrolująca świat chce za wszelką cenę zmienić nas w coś zupełnie innego, niż jesteśmy z założenia. A jednocześnie dąży do zmiany naszego otoczenia, poddając je tym samym procesom. Jaki sens będzie miało życie w sztucznym świecie, jeśli nasza charakterystyka będzie odbiegać od tego, czym jesteśmy w rzeczywistości?

TRANSKRYPCJA VIDEO:

Ricardo Delgado: Obejrzymy film, w którym opowiadają o świecie obliczeń z piwnicy placówki IBM. Jest tam mowa o grafenie. Dodatkowo jest tam ujęcie, który zatrzymamy w sekundzie 13. Film trwa 2 minuty. Obejrzyjmy go, bo jest bardzo ciekawy.

OK. Zatrzymam go i cofnę się trochę, żebyście mogli coś zobaczyć. Spójrz na to, co się tutaj pojawia.

Pojawia się grafen. A także hemoglobina. Ale jest też chlorofil. OK? – To znaczy, że mamy do czynienia z interakcją grafenu z chlorofilem, a także z komórkami ludzkimi (komórkami krwi). Zobaczymy więcej na ten temat później, ponieważ jest to istotne. To się odbywa, jak już mówiłem, w podziemiach placówki IBM.

Video IBM: Pozwólcie, że przedstawię wam trochę kontekstu. To, co widzicie (na video) to mikroskop sił atomowych. Rodzaj… https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroskop_si%C5%82_atomowych

Ricardo Delgado: To ten sam mikroskop, który był w tym filmie o grafenie magnetycznym. Pamiętasz, José Luis? – Udało im się go zobaczyć dzięki temu właśnie mikroskopowi. Mikroskop sił atomowych charakteryzuje nanomateriały za pomocą metody Ramana, umożliwiające zidentyfikowanie grafenu, tlenku grafenu, fulerenu, czy czegokolwiek innego.

https://en.wikipedia.org/wiki/Raman_spectroscopy

Dr Sevillano: Tak.

Ricardo Delgado: Ale nie muszą być one (mikroskopy) aż tak duże. Sprzedają też o wiele tańsze. Ten rodzaj mikroskopu opracowany został w tych samych laboratoriach IBM dzięki odkryciom Binniga i Rohrera z roku 1981, za co w roku 1986 otrzymali oni Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

Możecie zapytać, dlaczego ten typ mikroskopu jest tak interesujący? – Otóż dlatego, że dzięki niemu możemy uzyskać obrazy o rozdzielczości mniejszej niż nanometr. To znaczy, na poziomie skali atomowej. Mówimy tu o możliwości wizualizacji molekuł i położenia atomów, które je tworzą. Zdjęcie, na które patrzysz, zostało zaprezentowane w roku 2009 przez IBM. Było to pierwsze zdjęcie, które pokazało na tym poziomie rozdzielczości strukturę atomową molekuły.

Obecnie, zespołowi udało się nie tylko zwizualizować owe struktury, ale także stworzyć nowe molekuły poprzez manipulowanie nimi na poziomie atomu.

Pamiętacie, że węgiel, w zależności od tego jak jest zbudowany molekularnie, może dać nam tak różne substancje, takie jak grafit, diament czy grafen? – No właśnie, w tym sensie, podczas prezentacji wyjaśniono, że ich najnowszy projekt, nad którym pracują, polega na stworzeniu cząsteczki węgla, której struktura ma kształt pierścienia składającego się z 18 atomów. CycleCarbon 18.

Artykuł, VIDEO zrealizowane przez IBM:

https://www.ibm.com/blogs/research/2019/08/making-imaging-cyclocarbon/

Wszystko po to, aby zbadać jej właściwości. Aby to osiągnąć, otrzymali pocztą z Uniwersytetu w Oxfordzie, z którym współpracują, tego typu trójkątne cząsteczki tutaj, a następnie…

Ricardo Delgado: Uniwersytet Oksfordzki, co? Ten również bierze udział w tym wszystkim.

VIDEO IBM: «Następnie, przejście do cięcia go, poprzez wyeliminowanie atomów, które nie są przedmiotem zainteresowania, w wyniku czego otrzymujemy pożądany pierścień węglowy. Na poważnie, pomyśl o tym, co oni robią. Dla mnie to jest science fiction».

Ricardo Delgado: Cóż, to jest dla tych z VerificaRTVE, którzy twierdzą, że nie ma rozmaitych, dwuwymiarowych struktur arkuszy. Mówią na przykład o węglu.

Nasz przyjaciel Josep, który dostarcza bardzo dobrych informacji, podzielił się z nami tym oto zrzutem ekranu. Udało mu się znaleźć ten oto:

“A najpiękniejszą rzeczą, jakiej się dzisiaj dowiedziałem, jest to, że chlorofil i krew są chemicznie identyczne. Jedyna różnica między nimi polega na tym, że chlorofil ma w swoim centrum atom magnezu, a krew – atom żelaza. Tak. Na tym poziomie, rośliny i zwierzęta są bardzo, bardzo, bardzo, bardzo do siebie podobne. Fascynujące.”

Ricardo Delgado: Ono stwierdza: “Najpiękniejszą rzeczą, jakiej się dziś dowiedziałem, jest to, że chlorofil” – odnosząc się do grafenu w video – “chlorofil i krew”również video pokazuje hemoglobinę i grafen“są chemicznie identyczne. Jedyna różnica polega na tym, że chlorofil ma w centrum atom magnezu, a krew ma w centrum atom żelaza. Rośliny i zwierzęta są bardzo, bardzo podobne na tym poziomie. Fascynujące”. I tu pojawia się porównanie.

Oznacza to, że podobnie jak dokonano tego – w jakiś sposób – z życiem (światem) zwierząt, (grafen) został wprowadzony również do świata roślinnego. I to wyjaśniałoby to, co widzimy. Być może, José Luis, to mogłaby być hipoteza, którą należałoby wziąć pod uwagę, aby…

Dr. Sevillano: Tak, tak, to może być prawda. To również powinno być brane pod uwagę. Ze względu na szkody, jakie mogą być wyrządzone roślinom w przyszłości przez fakt, że… Fale elekromagnetyczne uszkadzają również rośliny. W końcu chlorofil jest tym, co umożliwia wytwarzanie energii. A jeśli to ma wpływ na nie… Cóż, mój przyjacielu, rośliny umierają. Oddziaływanie tychże pól (elektromagnetycznych) na rośliny – powoduje te same skutki jak w przypadku istot ludzkich, komórek zwierzęcych.

To bardzo ciekawy szczegół: porównanie tych dwóch cząsteczek (hemoglobiny oraz chlorofilu) i stwierdzenie, że różnią się wyłącznie atomem centralnym.

VIDEO (NAPISY ANGIELSKIE): https://rumble.com/vl18x6-la-quinta-columna-on-hemoglobin-chlorofyll-and-graphene.html?mref=lveqv&mc=48pz1

https://www.orwell.city/2021/08/hemoglobin-chlorofyll.html

…………………………..

IBM Scientists Measure the Energy Levels of Single Molecules on Insulators

https://www.ibm.com/blogs/research/2018/04/measure-energy-molecules/