Prawdziwą bombą jest 12-stronicowy dokument opublikowany przez UNARMA, najważniejszy i największy wojskowy związek zawodowy, z oddziałami w całym kraju, zrzeszający członków Korpusu Karabinierów. Mamy tu do czynienia z twardym stanowiskiem w sprawie Green Pass, skierowanym do Dowództwa Generalnego Karabinierów, Ministra Obrony Narodowej oraz Prezesa Rady Ministrów –  będącym wezwaniem i ostrzeżeniem:

“1. Nie wdrażać treści nakazowych zawartych w okólnikach wydanych na podstawie “wskazań Ministerstwa Zdrowia” rozpowszechnianych na stronie internetowej instytucji lub za pośrednictwem zwyczajowych Faq, ponieważ wynikające z nich wymogi są pozbawione jakiegokolwiek pokrycia prawnego;

 2. niezwłocznie odstąpić od żądania okazywania zielonych certyfikatów w stołówkach służbowych, gdyż wydane okólniki są niezgodne z prawem i arbitralne

 3) wreszcie, przyznać powodowi odszkodowanie za wszystkie szkody finansowe poniesione w wyniku poważnej dyskryminacji w miejscu pracy”.

Do przeanalizowania sytuacji, Karabinierzy wzywają także włoskiego Gwaranta Prywatności oraz Sekretarza Generalnego Komisji UE.

Jest to obszerny i prowokujący do refleksji dokument, w którym nie tylko omówiono kwestię stołówek w miejscu pracy, która ostatnio trafiła na pierwsze strony gazet, ale także wszystkie powody, dla których Green Pass jest wysoce dyskryminujący, a zatem niezgodny z prawem, czy wręcz z konstytucją. Szczególnie istotne są fragmenty podkreślające brak danych na temat skuteczności i bezpieczeństwa leków obecnie podawanych jako szczepionki.

Całość dokumentu UNARMA (w formacie PDF) dostępna pod linkiem: https://www.unarma.it/diffida-e-messa-in-mora-a-non-procedere-alle-limitazioni-di-cui-al-d-l-n-105-del-6-08-2021/

Za: https://comedonchisciotte.org/anche-i-carabinieri-contro-il-green-pass/

…………………..