«Place zapełnione protestującymi świadczą o istnieniu ludzkości silnej i świadomej. Diabolicznemu projektowi Wielkiego Resetu odważnie i skutecznie przeciwstawiają się tysiące ludzi, którzy nie dali się zmanipulować ani truciźnie sączonej przez mass-media, ani politykom i duchownym służącym pobudkom zła». (…)