Felietonista DWN, Ernst Wolff zdradza, jak działa szkoła kadr Światowego Forum Ekonomicznego, oraz którzy politycy, top menedżerowie, miliarderzy i liderzy opinii byli i są tam szkoleni.

Ernst Wolff       8 sierpień 2021 

Organizacja licząca około 1.300 członków jest prawdopodobnie najważniejszą siecią na świecie. Wśród nich znajdują się głowy państw i rządów, prezesi największych światowych korporacji, członkowie rodzin królewskich i multimiliarderzy – ludzie, którzy dysponują ogromną władzą ze względu na swoją pozycję, majątek lub pełnione funkcje: Forum Młodych Globalnych Liderów – kadra Światowego Forum Ekonomicznego (WEF). Każdy, kto chce wiedzieć, kto pociąga za sznurki w naszym świecie, powinien zajrzeć za jego kulisy. (…)

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/513721/Deutschlands-Eliten-erhalten-Ausbildung-beim-WEF-Die-Kaderschmiede-des-Klaus-Schwab

https://www.younggloballeaders.org/

https://www.younggloballeaders.org/people

Aktualnie posiada 5 członków z Polski: https://www.younggloballeaders.org/community?utf8=%E2%9C%93&q=&status=&class_year=&sector=&region=a0Tb00000000DCLEA2#results

https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Global_Leaders