Biskupi powinni rozważyć wymaganie testów DNA lub badań lekarskich, aby upewnić się, że wszyscy seminarzyści są biologicznymi mężczyznami, powiedział arcybiskup Jerome Listecki w ostatniej notatce wysłanej do członków Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych.

“Ostatnio, Komisja Spraw Kanonicznych i Zarządzania Kościołem została poinformowana o przypadkach, w których odkryto, że kobieta żyjąca pod tożsamością transpłciową została nieświadomie przyjęta do seminarium lub do domu formacyjnego instytutu życia konsekrowanego” – czytamy w nocie. Arcybiskup Listecki jest przewodniczącym komisji ds. kanonicznych USCCB (United States Conference of Catholic Bishops).

Notatka arcybiskupa Listeckiego nie określa, które seminaria lub domy formacyjne przyjęły biologiczną kobietę, która przedstawiła się jako mężczyzna, nie zostało też wyjaśnione, czy tego typu “przypadki” miały miejsce w Stanach Zjednoczonych czy gdzie indziej.

Arcybiskup Listecki, doktor prawa kanonicznego, zauważył, że “prawo kanoniczne wymaga, aby biskup diecezjalny przyjmował do wyższego seminarium duchownego i promował do święceń wyłącznie mężczyzn, którzy posiadają wymagane przymioty fizyczne i psychiczne”, oraz że biskup “może wymagać różnych środków dla stwierdzenia pewności moralnej w tym względzie”. (…)

https://www.ncregister.com/cna/archbishop-listecki-transgender-students-unknowingly-admitted-to-catholic-seminaries