W komunikacie prasowym wydanym dnia 12 października 2021 roku, organ dokerów o nazwie «Komitet Koordynacyjny Pracowników Portu w Trieście» oznajmia co następuje:

«Po wczorajszej demonstracji, 11.10.2021, powtarzamy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 15 października nastąpi blokada działalności operacyjnej portu w Trieście.

Dotarła do nas informacja, że rząd próbuje osiągnąć porozumienie – swego rodzaju ugodę dotyczącą dokerów Triestu (kilka godzin temu, rząd zaoferował dokerom niezaszczepionym, których jest 40 %, darmowe wymazy anty-Covid – red. UB), i że prezes Zeno D’Agostino (przewodniczący Zarządu Systemu Portowego Wschodniego Adriatyku) gotów jest podać się do dymisji (w piątek 15 października, tj. w dniu, w którym obowiązek posiadania Zielonej Przepustki w miejscu pracy wejdzie we Włoszech w życie – w sytuacji gdy dokerzy zrealizują groźbę całkowitej blokady działalności portu w Trieście).

“My, jako dokerzy zdecydowanie powtarzamy – i chcemy by nasz przekaz był klarowny – że żadne z tych poczynań nie spowoduje, iż zaczniemy iść na ustępstwa, aż do chwili, w której obowiązek posiadania Zielonej Przepustki w pracy – nie tylko dla dokerów, ale również dla wszystkich innych kategorii pracowników – zostanie odwołany”.

CLPT w ostatniej części swojego dokumentu wyraźnie stwierdza, że dokerzy będą kontynuować swe przedsięwzięcia – aż do skutku – także po rezygnacji przewodniczącego władz portowych.

Swą solidarność w odniesieniu do inicjatyw dokerów z Triestu deklarują również pracownicy pozostałych wielkich portów włoskich – tj. Genua, Neapol, Gioia Tauro.

Uwaga «Uczty Baltazara»: Módlmy się za Włochy (kolebkę cywilizacji chrześcijańskiej, zaatakowaną przez Szatana jako pierwsza i w sposób szczególnie mściwy), ponieważ obywatele tego Kraju walczą o wolność dla wszystkich.

VIDEO: Protest w Trieście w dniu 11 października 2021:

https://www.true-news.it/facts/porto-di-trieste-green-pass-tamponi-sciopero-che-cosa-e-successo