«…oraz przechowywanie kompletnych i zaktualizowanych plików zawierających nawet najbardziej osobiste informacje na temat każdego obywatela. Władze będą miały dostęp do owych plików w czasie rzeczywistym».

Książkę «BETWEEN TWO AGES – America’s Role in the Technetronic Era» można przeczytać pod linkiem:  https://ia804503.us.archive.org/25/items/pdfy-z5FBdAnrFME2m1U4/Zbigniew%20Brzezinski%20-%20Between%20Two%20Ages.pdf