Warto przypomnieć:

Wizje na temat III wojny światowej

Czy Alois Irlmaier mówił o naszych czasach?

https://pl.wikisource.org/wiki/Czciciel_Pot%C4%99gi