Demonstracja z udziałem Roberta F. Kennedy’ego Jr na rzecz obrony zasad demokracji, wolności wyboru terapeutycznego, prawa do świadomej zgody, ochrony prawa do prywatności i prawa do samostanowienia oraz jawności informacji w nauce.