Analiza przeprowadzona przez Transport & Environment (T&E) ujawnia niszczycielską politykę UE dotyczącą produkcji biopaliw: https://www.transportenvironment.org/discover/10-years-of-eus-failed-biofuels-policy-has-wiped-out-forests-the-size-of-the-netherlands-study/