«Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19 (nr 5)»       27 maj 2021 

PDF: Strony nr 25 oraz nr 26 (tabele nr 5 i nr 6): https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccini_COVID-19_5.pdf

Krótkie podsumowanie zawartości tabel:

Po PIERWSZEJ DAWCE spodziewano się 2 034 zgonów w grupie wiekowej 30-69 lat oraz 13 511 zgonów w grupie wiekowej 70+ jedynie w PIERWSZYM TYGODNIU.

W drugim tygodniu spodziewano się 4 069 zgonów w grupie wiekowej 30-69 lat i 27 022 zgonów w grupie wiekowej 70+.

W przypadku DRUGIEJ DAWKI spodziewano się 660 zgonów w grupie wiekowej 30-69 lat i 10 127 zgonów w grupie wiekowej 70+ tylko w pierwszym tygodniu.

W drugim tygodniu spodziewano się 1 319 zgonów w grupie wiekowej 30-69 lat i 20 255 w grupie wiekowej 70+.

Tak więc suma zgonów “oczekiwanych” wynosi aż 54 697! – Oczywiście, wszystko to bez uwzględnienia tzw. Open Day, wszystkich poważnych reakcji niepożądanych i – co nie mniej ważne – SKUTKÓW DŁUGOTERMINOWYCH «SZCZEPIONEK», które są nadal całkowicie nieznane. (Podana w tabelach ilość «zgonów zaistniałych» jest ogromnie zaniżona, jako, że mamy do czyniena z tzw. biernym nadzorem farmakologicznym.)  https://www.maurizioblondet.it/speranza-spera-nei-morti/

&&&

Kwantowe kropki grafenowe (Graphene Quantum Dots) są w stanie przeniknąć przez barierę komórkową i rozszczepić DNA https://www.orwell.city/2021/12/GQD.html