«Personel, który nie posiada ważnej Zielonej Karty potwierdzającej, że został zaszczepiony przeciwko SARS-CoV-2, lub że ozdrowiał po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, nie otrzyma pozwolenia na dostęp do swojego stanowiska pracy i zostanie uznany za personel nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych, w wyniku czego wynagrodzenie tychże osób zostanie zawieszone na okres ich nieobecności, bez uszczerbku dla potrąceń z tytułu ubezpieczenia społecznego i opieki społecznej oraz zasiłku rodzinnego. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy pociąga za sobą konsekwencje przewidziane w Regulaminie Ogólnym Kurii Rzymskiej».

https://www.adnkronos.com/covid-stretta-in-vaticano-nuove-regole-green-pass_2GbEckUd8i5grejF37BmYc