Na oficjalnej stronie Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) znajduje się dokument dotyczący składników preparatu Biontech, przedstawianego w mass mediach jako “szczepionka” opracowana przez spółkę Biontech. https://en.wikipedia.org/wiki/BioNTech

Dokument ten przedstawia w punkcie 6 na stronie 16 PDF (patrz zdjęcie; link do PDF poniżej) dwa szczególne składniki owej “szczepionki”: Są nimi ALC-0315 oraz ALC-0159 produkowane przez firmę Echelon Biosciences Inc. https://www.echelon-inc.com/

Składnik ALC-0315, jak można przeczytać w oficjalnym dokumencie firmy Echelon https://www.echelon-inc.com/wp-content/uploads/2021/09/N-1020_TDS_rev1a.pdf i co podkreśla zdjęcie zamieszczone poniżej jest przeznaczony wyłącznie do użytku doświadczalnego, a nie do stosowania u ludzi (This product is for research use only and not for human use).

To samo odnosi się do składnika ALC-159, o czym pod linkiem: https://www.eyewideopen.org/wp-content/uploads/2021/12/N-2010_TDS_rev1.pdf?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=en-GB

Dlatego wniosek jest prosty. Surowice genetyczne firm Biontech Pfizer i Moderna nie powinny być podawane ludziom. https://telegra.ph/PFIZER-EMA-PUBBLICA-INGREDIENTI-SHOCK-12-20