Program amerykańskiej Agencji Redukcji Zagrożeń Obronnych (DTRA) w Republice Gruzji. Fot: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Gruzji

Dilyana Gaytandzhieva (bułgarska freelance)   24 styczeń 2022

Podczas gdy USA planują zwiększyć swoją obecność wojskową w Europie Wschodniej, aby “chronić swoich sojuszników przed Rosją”, wewnętrzne dokumenty pokazują, co w praktyce oznacza amerykańska “ochrona”.

Pentagon przeprowadził eksperymenty biologiczne o potencjalnie śmiertelnym skutku na 4.400 żołnierzach na Ukrainie i 1.000 żołnierzy w Gruzji. Zgodnie z wyciekłymi dokumentami, wszystkie zgony ochotników miały zostać zgłoszone w ciągu 24 godzin (na Ukrainie) i 48 godzin (w Gruzji).

Oba kraje uważane są za najbardziej lojalnych partnerów USA w regionie, a na ich terytorium realizowanych jest szereg programów Pentagonu. Jednym z nich jest wart 2,5 miliarda dolarów program Agencji Redukcji Zagrożeń Obronnych (Defense Threat Reduction Agency – DTRA) o nazwie Biological engagement, który obejmuje badania nad bioagentami, wirusami śmiercionośnymi i bakteriami odpornymi na antybiotyki, które są testowane na miejscowej ludności.

http://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Projekt GG-21: “Wszystkie zgony ochotników mają być niezwłocznie zgłaszane”

Pentagon rozpoczął realizację 5-letniego projektu z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata o kryptonimie GG-21: “Arthropod-borne and zoonotic infections among military personnel in Georgia” (“Infekcje przenoszone przez stawonogi i infekcje odzwierzęce wśród personelu wojskowego w Gruzji”). Zgodnie z opisem projektu, próbki krwi zostaną pobrane od 1000 rekrutów wojskowych w czasie ich wojskowego badania rejestracyjnego w gruzińskim szpitalu wojskowym w Gori.

Próbki zostaną przebadane na obecność przeciwciał przeciwko czternastu patogenom:

    Bacillus anthracis

    Brucella

    Wirus CCHF

    Coxiella burnetii

    Francisella tularensis

    Hantawirus

    Gatunki riketsji

    Wirus TBE

    Gatunki Bartonella

    Gatunki Borrelia

    Gatunki Ehlrichia

    Gatunki Leptospira

    Salmonella typhi

    WNV

Ilość pobieranej krwi będzie wynosić 10 ml. Próbki będą przechowywane przez czas nieokreślony w NCDC (Lugar Center) lub USAMRU-G, a podwielokrotności mogą być wysłane do siedziby WRAIR w USA w celu przeprowadzenia przyszłych badań. Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) jest największym ośrodkiem badań biomedycznych administrowanym przez Departament Obrony USA. Wyniki badania krwi nie zostaną udostępnione uczestnikom badania.

Taka procedura nie może spowodować śmierci. Jednakże, zgodnie z raportem projektu, “wszystkie zgony ochotników powinny być niezwłocznie zgłaszane (zazwyczaj w ciągu 48 godzin od powiadomienia PI)” do Gruzińskiego Szpitala Wojskowego oraz WRAIR.

Próbki krwi żołnierzy będą przechowywane i poddane dalszym badaniom w Lugar Center, finansowanym przez Pentagon ośrodku o wartości 180 milionów dolarów, znajdującym się w stolicy Gruzji, Tbilisi.

W ostatnich latach Lugar Center zasłynęło z kontrowersyjnych działań, incydentów laboratoryjnych i skandali wokół programu leczenia zapalenia wątroby typu C w Gruzji, prowadzonego przez amerykańskiego giganta farmaceutycznego Gilead, w wyniku którego zmarło co najmniej 248 pacjentów. Przyczyna śmierci w większości przypadków została podana jako nieznana, jak wynika z wewnętrznych dokumentów.

http://dilyana.bg/us-diplomats-involved-in-trafficking-of-human-blood-and-pathogens-for-secret-military-program/

http://dilyana.bg/gilead-paid-178-million-to-doctors-to-promote-drugs-despite-patient-deaths/

http://dilyana.bg/georgia-cover-up-of-deaths-in-3-3-billion-pharmaceutical-project-documents/

Gruziński projekt GG-21 został sfinansowany przez DTRA i wdrożony przez amerykańskich naukowców wojskowych ze specjalnej jednostki armii USA o kryptonimie USAMRU-G, którzy działają w Lugar Center. Otrzymali oni immunitet dyplomatyczny w Gruzji, aby prowadzić badania nad bakteriami, wirusami i toksynami bez statusu dyplomatów. Jednostka ta podlega Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR).

Lugar Center
Lugar Center

Dokumenty uzyskane z rejestru kontraktów federalnych USA https://sam.gov/opp/2df67b55c7554606b4d7a3a1ca612658/view ujawniają, że USAMRU-G rozszerza swoją działalność na innych sojuszników USA w regionie i “tworzy zdolności ekspedycyjne” w Gruzji, na Ukrainie, w Bułgarii, Rumunii, Polsce, na Łotwie i w innych przyszłych lokalizacjach. Kolejny projekt USAMRU-G obejmujący testy biologiczne na żołnierzach ma się rozpocząć w marcu tego roku w Bułgarskim Szpitalu Wojskowym w Sofii.

Projekt UP-8: Wszystkie zgony uczestników badania powinny zostać zgłoszone w ciągu 24 godzin

Defense Threat Reduction Agency (DTRA) sfinansowała podobny projekt o kryptonimie UP-8 z udziałem żołnierzy z Ukrainy: «Rozprzestrzenienie się wirusa gorączki krwotocznej Crimean-Congo (CCHF) i hantawirusów na Ukrainie oraz potencjalna potrzeba diagnostyki różnicowej u pacjentów z podejrzeniem leptospirozy». Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2017 i została kilkakrotnie przedłużona do roku 2020, wynika z dokumentów wewnętrznych.

Zgodnie z opisem projektu, próbki krwi zostaną pobrane od 4,4 tys. zdrowych żołnierzy we Lwowie, Charkowie, Odessie i Kijowie. 4 tys. z nich zostanie przebadanych na obecność przeciwciał przeciwko hantawirusom, a 400na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi gorączki krwotocznej krymsko-kongijskiej (CCHF). Wyniki badań krwi nie zostaną udostępnione uczestnikom badania.

Brak informacji o tym, jakie inne procedury będą wykonywane, poza tym, że “poważne incydenty, w tym zgony, powinny być zgłaszane w ciągu 24 godzin. Wszystkie zgony uczestników badania, co do których istnieje podejrzenie lub wiadomo, że mają związek z procedurami badawczymi, powinny być zgłaszane do komisji bioetycznych w USA i na Ukrainie.”

ŹRÓDŁO: https://ukr-leaks.org/image/document/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20UP-8.pdf

DTRA przeznaczyła 80 milionów dolarów na badania biologiczne na Ukrainie poczynając od 30 lipca 2020 roku – wynika z informacji uzyskanych z rejestru kontraktów federalnych USA. Za realizację programu odpowiedzialna jest amerykańska firma Black &Veatch Special Projects Corp. https://govtribe.com/file/government-file/hdtra1dtravirtualindustryday-dtra-acquisition-forecast-20200730-for-public-release-dot-pdf

Kolejnym wykonawcą DTRA działającym na Ukrainie jest CH2M Hill. Amerykańska firma otrzymała kontrakt o wartości 22,8 mln USD (2020-2023) na przebudowę i wyposażenie dwóch biolaboratoriów: Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Diagnostyki Laboratoryjnej i Ekspertyz Weterynaryjno-Sanitarnych (Kijowski ILD) oraz Państwowej Służby Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumenta Regionalne Laboratorium Diagnostyczne (Odeski RDL).

https://govtribe.com/award/federal-contract-award/delivery-order-hdtra118d0007-hdtra120f0054

Personel USA jest zwolniony z odpowiedzialności za śmierć i obrażenia miejscowej ludności

Działania DTRA w Gruzji i na Ukrainie podlegają ochronie na podstawie specjalnych umów dwustronnych. Zgodnie z tymi umowami Gruzja i Ukraina zwalniają z odpowiedzialności, nie wszczynają postępowania sądowego i wypłacają odszkodowania Stanom Zjednoczonym i ich personelowi, wykonawcom i personelowi wykonawców za szkody majątkowe, śmierć lub obrażenia osób w Gruzji i na Ukrainie, wynikające z działań w ramach niniejszej umowy. Jeśli naukowcy sponsorowani przez DTRA spowodują śmierć lub obrażenia miejscowej ludności, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności.

Ponadto, zgodnie z umową między USA a Ukrainą, odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu śmierci i obrażeń na Ukrainie, wynikających z działań lub zaniechań pracowników Stanów Zjednoczonych związanych z pracami wykonywanymi na mocy niniejszej umowy, ponosi Ukraina.

&&&