Światowe Forum Ekonomiczne znalazło się od kilku dni pod ostrzałem w Internecie; zostało oskarżone o promowanie “dzielącej” propagandy po tym, jak opublikowało video promujące tzw. «Krytyczną Teorię Rasy», wraz z towarzyszącym mu tekstem opisującym rasizm jako zjawisko “uporczywe i powszechne”, szalejące na całym świecie.

W kontekście zdjęć klas szkolnych oraz protestów rasowych, wideo Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) opublikowane 8 lutego 2022, rozpoczyna się od pytania, czym jest krytyczna teoria rasy (CRT) i dlaczego jest “tak kontrowersyjna”.

Zwolennicy CRT twierdzą, że “jest to sposób na zrozumienie i zwalczanie nierówności rasowych” – wyjaśnia filmik, podczas gdy przeciwnicy twierdzą, że “robi coś zupełnie przeciwnego”.

Prawie dwuminutowy klip definiuje CRT jako teorię “stworzoną po raz pierwszy przez amerykańskich prawników w latach 80-tych”, która “dowodzi, że prawa, zasady i regulacje, które rządzą dzisiejszym społeczeństwem zostały ukształtowane przez historyczne podporządkowanie ludzi kolorowych i że jest to siła napędowa dzisiejszych nierówności rasowych”. Choć w krótkim klipie wymieniono tylko jeden przykład tego rodzaju rzekomej nierówności, tj. wysoką liczbę czarnych mężczyzn przebywających w więzieniach w całym kraju.

“Weźmy na przykład amerykański system wymiaru sprawiedliwości odpowiedzialny za sprawy karne” – czytamy wyjaśnienia video. “Podczas gdy wszyscy są postrzegani jako równi w świetle prawa, Czarni Amerykanie trafiają do więzień 5 razy częściej niż biali”.

“CRT uważa, że owa dysproporcja jest spuścizną rasistowskiej przeszłości Ameryki” –  twierdzi wideo, dodając, że przeciwnicy CRT skarżą się, że “maluje ona wszystkich białych ludzi jako fanatyków”.

Video zapewnia, że zwolennicy CRT utrzymują, że “system nie potrzebuje rasistów funkcjonujących w jego ramach po to, by produkować rasowo nierówne wyniki” i że teoria ta służy jako “soczewka, przez którą należy patrzeć na dzisiejsze nierówności rasowe”.

“Co najważniejsze, uznaje, że rasizm nie jest reliktem przeszłości i że poprzez zrozumienie jego podstawowych przyczyn możemy zacząć budować bardziej sprawiedliwe społeczeństwo” – stwierdza film.

Klip, który do czwartkowego wieczora uzyskał ponad 230 tys. wyświetleń na Twitterze, kończy się pytaniem zwróconym do widzów: “Co sądzisz o CRT?”

Jednakże, post natychmiast odsyła do tekstu, w którym czytelnicy mogą “dowiedzieć się więcej o równości rasowej”, w którym rasizm opisany jest jako element “trwały i powszechny w każdej społeczności, kraju i kontynencie” wraz z “systemowymi i strukturalnymi barierami, które od dawna odmawiają dostępu i możliwości kolorowym liderom”.

W odpowiedzi na klip, wiele znanych nazwisk oskarżyło szwajcarską organizację globalistyczną o promowanie marksizmu i propagandy. (…)

“Dlaczego Światowe Forum Ekonomiczne wychodzi z poparciem dla Krytycznej Teorii Rasowej?” – zapytał publicysta i matematyk dr James Lindsay, który ostrzegł w zeszłym miesiącu, że aktywiści CRT dążą do demontażu USA i ustanowienia “całkowitej dyktatury” tak zwanych “antyrasistów”.

“Ponieważ to oni chcą podzielić nasze społeczeństwo za pomocą owej Teorii Marksistowskiej, lub jakiegokolwiek innego narzędzia, które mogą wykorzystać do rozbicia świata i przejęcia władzy” – stwierdził.

Jako że CRT jest ewidentnie “dzieląca”, “oparta na fałszywych przesłankach” i “szkodliwa dla spójności społecznej”, konserwatywny komentator Calvin Robinson zastanawiał się, dlaczego WEF “produkuje propagandowy produkt promujący ideologię, która jest szkodliwa i niszcząca wobec wartości zachodnich?”

“Ci, którzy chcą, abyśmy nic nie posiadali i byli szczęśliwi, bronią CRT” – napisał inny użytkownik w nawiązaniu do klipu WEF z 2017 roku, który przewidywał, że do roku 2030: “Nie będziesz posiadał niczego. I będziesz szczęśliwy”.

“Jeśli kiedykolwiek potrzebowałeś więcej dowodów na to, że WEF to diaboliczni komuniści, którzy chcą podzielić i rozerwać nasze społeczeństwo, oto oni promują krytyczną teorię rasy” – napisał kolejny użytkownik Twittera.

“Komuniści mają wiele narzędzi, aby zniszczyć wasze społeczeństwo. To jest ich obecna ulubiona metoda” – twierdził inny.

Klip WEF pojawia się w momencie, gdy rosnące kontrowersje wokół CRT doprowadziły w ostatnich miesiącach do ogólnokrajowych napięć w amerykańskich szkołach.

Teoria ta, promowana przez wielu lewaków, głosi, że amerykańskie instytucje – tj. rząd, gospodarka i kultura – oparte są na hierarchii rasowej i mają na celu utrzymanie dominacji białych ludzi, a nawet to, co wydaje się neutralne rasowo, po bliższym przyjrzeniu się zakorzenione jest w rasizmie.

W związku z tym wzywa ona do reformy praktycznie wszystkich instytucji w USA.

Architekci tejże teorii argumentowali, że Stany Zjednoczone zostały założone na “kradzieży ziemi i siły roboczej”, a prawo federalne utrzymywało nierówne traktowanie obywateli ze względu na ich rasę.

Zwolennicy CRT wyrażają również przekonanie, że rasa jest wymysłem kulturowym, a nie czynnikiem biologicznym.

W zeszłym miesiącu, raport ujawnił, że ponad 230 amerykańskich college’ów i uniwersytetów prowadzi obowiązkowe szkolenia CRT dla studentów i wykładowców.

Profesor Kimberlé Crenshaw, współtwórczyni CRT, wezwała młodzież do “zrozumienia, że ziemia, na której stoimy, jest ziemią przesiąkniętą krwią kradzieży”, przestrzegając jednocześnie przed skutkami tego, co się stanie, jeśli “druga strona dopnie swego” i deklarując, że “droga do autorytaryzmu zostanie utorowana przez białą supremację”. https://en.wikipedia.org/wiki/Kimberl%C3%A9_Crenshaw

W listopadzie, jedna z nauczycielek gimnazjum powiedziała, że stoi w obliczu “kultury zastraszania” po tym, jak zabroniono jej uczyć – pomimo braku nauczycieli – z powodu ujawnienia przez nią “zradykalizowanego” programu nauczania CRT w jej okręgu szkolnym, który jest widoczny “absolutnie wszędzie” w dydaktyce szkoły, jak również w jej materiałach edukacyjnych.

Ostrzegła, że powoduje to “wielką szkodę i podziały rasowe oraz wrogość między dziećmi” i że USA będą wkrótce nie do poznania, jeśli zjawisko nie zostanie powstrzymane.

W czerwcu, były kandydat demokratów na kongresmena zaapelował do Amerykanów, by posłuchali czarnych rodziców, którzy sprzeciwiają się “indoktrynacji” CRT w szkołach, wzywając jednocześnie czarnych Amerykanów do odrzucenia narracji rasowej amerykańskiej Partii Demokratycznej i uświadomienia sobie, “że kolor ich skóry nie jest barierą dla ich awansu” i dodając, że demokraci wykorzystują rasę, aby pozyskać poparcie czarnego elektoratu, choć wielu czarnych Amerykanów “ma ideały konserwatywne”.

https://www.weforum.org/agenda/2022/01/how-supporting-social-innovators-can-help-drive-racial-equity/

https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_race_theory#:~:text=Critical%20race%20theory%20(CRT)%20is,liberal%20approaches%20to%20racial%20justice.

https://www.breitbart.com/politics/2022/02/11/world-economic-forum-blasted-for-insane-pro-crt-propaganda-video/

&&&

$$$