Celem badania było zidentyfikowanie we fiolkach “szczepionek” obecności wszelkich stałych inkluzji (domieszek), które nie zostały zadeklarowane przez producentów preparatów. Przeprowadzone analizy miały za zadanie zweryfikowanie odkryć obecności (w “szczepionkach”) związków pochodnych grafenu, takich jak tlenek grafenu, wodorotlenek grafenu, dokonanych przez dr. Camprę (w Hiszpanii, w roku 2021) oraz dostarczenie informacji o obecności wszelkich innych inkluzji biologicznych, które mogą być postrzegane jako toksyczne dla organizmu ludzkiego.

UNIT otrzymał zlecenie od EbMCsquared w ramach UNITC-112980 to 91 przeprowadzenia analizy zawartości czterech fiolek ze szczepionkami i zidentyfikowanie, czy którykolwiek z następujących składników był obecny w owych fiolkach: grafen, tlenek grafenu, pasożyty, włókna biologiczne.

Cztery szczepionki będące przedmiotem tego pierwszego dochodzenia UNIT-u należały do firm Moderna, Pfizer i AstraZeneca. Cały proces zbierania i dostarczania jest opisany w ZAŁĄCZNIKU 1A

W wyniku analizy zawartości wszystkich czterech fiolek zidentyfikowano obiekty, które są do siebie podobne. Dla uproszczenia nazewnictwa i związanych z nim opisów dotyczących poszczególnych szczepionek, inkluzje te są zilustrowane i zdefiniowane indywidualnie poniżej.

Zidentyfikowane inkluzje to:

1. nanowstęgi grafenowe pokryte glikolem polietylenowym

2. kompozyt grafenowy typu 1

3. kompozyt grafenowy typu 2

4. kalcyt mikrokrystaliczny z wtrąceniami węglowymi

5. nanoformy grafenowe z fluorescencją i bez fluorescencji

   a. nanostruktury grafenowe

   b. nanorolki grafenowe

Istotne pytania:

Jak nazywa się brytyjskie laboratorium, które dokonało analiz?

Kim są naukowcy biorący w nim udział?

Czy tenże raport jest dowodem ostatecznym?

Ze względu na wrażliwość problematyki, nazwiska naukowców są obecnie utajnione, więc analiza nie jest to dowodem rozstrzygającym. Należy pamiętać, że dysponujemy dwoma wcześniejszymi raportami dr Campry z Hiszpanii. Nowe brytyjskie badanie próbuje powtórzyć jego ustalenia, co dodaje ogromnej wagi naszym apelom o przeprowadzenie publicznej analizy.

Przeczytajcie pierwszy i drugi raport dr Campry: https://www.notonthebeeb.co.uk/post/englis-translation-of-the-graphene-oxide-almeria-paper https://www.notonthebeeb.co.uk/post/breaking-dr-campra-proves-graphene-in-vaccine

To, czym dysponujemy obecnie stanowi wystarczające dowody, aby doprowadzić do przeprowadzenia oficjalnej, publicznej analizy, ujawniającą wszystkie szczegóły dotyczące laboratoriów i uczestników.

Jeśli popierasz tę inicjatywę, proszę podpisz naszą petycję w tej sprawie: https://www.notonthebeeb.co.uk/petition-police

DOWNLOAD raportu laboratorium brytyjskiego pod linkami: https://www.notonthebeeb.co.uk/post/uk-lab-report

http://ukcitizen2021.org/Case_Briefing_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report%20.pdf