Publikujemy oświadczenie (non-paper) (poniżej wyłącznie informacje mniej znane – red. UB) przygotowane przez rosyjskie Ministerstwo Obrony dotyczące ustaleń w sprawie laboratoriów biologicznych na Ukrainie, dokonanych podczas obecnej operacji wojskowej. Dokument ten został zamieszczony w języku włoskim na tej oto stronie Ambasady Rosyjskiej w Rzymie – https://roma.mid.ru/it/press-centre/non_paper_sullo_sviluppo_delle_armi_biologiche_usa_in_ucraina_preparato_dal_ministero_della_difesa_d/. Zawiera ona szokujące informacje o prowadzonych eksperymentach: od przenoszenia chorób za pośrednictwem migracji ptaków, po gromadzenie słowiańskiego DNA w celu opracowania patogenów pod kątem rasowym, aż po transfer niebezpiecznych materiałów na terenie całej Europy kontynentalnej.

(…) Z tego punktu widzenia bardzo interesujący jest projekt o kryptonimie UP-4. Celem prowadzonych (w jego ramach) prac było zidentyfikowanie najgroźniejszych dla ludzi chorób ptaków, które mogłyby w bardzo krótkim czasie zdestabilizować sytuację epidemiologiczną w danym regionie. Kolejnym zadaniem było zbadanie tras wędrówek ptaków w celu określenia tych, które przebiegają przez terytorium Rosji, a w mniejszym stopniu obejmują kraje europejskie. Na poparcie tej hipotezy wskazuje się m.in. celowe chwytanie ptaków na terytorium Rosji, a następnie przewożenie ich na terytorium Ukrainy i śledzenie ich drogi powrotnej. Ponadto w trakcie swych działań, naukowcy zidentyfikowali miejsca o największym zagęszczeniu ptaków, w których możliwe byłoby zainfekowanie całego stada szczególnie niebezpiecznym patogenem.

Badania te mogą wskazywać, że amerykańscy i ukraińscy biolodzy wojskowi zamierzali wykorzystać ptaki jako środek przenoszenia broni masowego rażenia. Takie podejście jest jedną z najbardziej szalonych, nieludzkich i wysoce nieodpowiedzialnych metod prowadzenia wojny. Uruchomienie tego rodzaju “żywej broni” spowodowałoby nieuchronną utratę kontroli nad nią, a epidemia mogłaby w ciągu kilku dni rozprzestrzenić się nie tylko na całą przestrzeń postsowiecką, ale także na Europę Zachodnią. Szczególnie niepokojące jest to, że eksperymenty podobne do projektu UP-4 prowadzone są w pobliżu gęsto zaludnionych obszarów krajów europejskich uważanych za sojuszników USA, których bezpieczeństwo jest jednak rażąco lekceważone przez ich amerykańskich “partnerów”.

Z innych dokumentów uzyskanych z Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej wynika, że ukraińscy naukowcy regularnie przekazywali próbki biomateriałów interesującym się nimi osobom i organizacjom zagranicznym. Przesłane próbki obejmowały nie tylko nosicieli choroby (pchły itp.), ale także surowicę krwi osób należących do słowiańskiej grupy etnicznej. Fakt ten świadczy o tym, że specjaliści z amerykańskich laboratoriów biologicznych na Ukrainie prowadzili badania nad wpływem patogenów na człowieka z uwzględnieniem czynników rasowych i etnicznych. Może to świadczyć o zainteresowaniu Pentagonu rozwojem selektywnej broni biologicznej skierowanej przeciwko określonym grupom etnicznym (tzw. broń “etniczna”).

Ponadto dokumenty potwierdzają, że na terytorium Ukrainy realizowany był także wojskowy program biologiczny Niemiec. Jego celem było zbadanie potencjału takich śmiertelnych, jak gorączka krwotoczna krymsko-kongijska, w warunkach panujących w Europie Wschodniej.

Z tego powodu, w kontekście owych prac Niemiecki Instytut Medycyny Tropikalnej (BNITM z siedzibą w Hamburgu) współpracował z Centrum Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, które zobowiązało się dostarczyć próbki krwi grupy etnicznej Słowian z różnych regionów kraju. Ponadto niemieccy specjaliści regularnie odwiedzali ukraińskie szpitale w Kijowie, Charkowie, Odessie i Lwowie, gdzie osobiście obserwowali specyfikę przebiegu chorób u miejscowej ludności. Projekt został sfinansowany przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Bundeswehrę. Działania niemieckie, wcześniej nieznane opinii publicznej, stanowią równie duże zagrożenie jak amerykańskie eksperymenty biologiczne i wymagają szczegółowych analiz. (…) https://www.bnitm.de/en/ https://en.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Nocht_Institute_for_Tropical_Medicine

Pubblicità