Stephen Karganovic, amerykański prawnik serbskiego pochodzenia z Chicago, który identyfikuje się po prostu jako prawosławny, skomentował poświęcenie Rosji przez Franciszka 25 marca 2022. Przyznaje on, że miałoby to pewien sens w roku 1917, kiedy Matka Boża wzywała do poświęcenia Rosji, ponieważ rewolucja bolszewicka była w początkowej fazie i zwycięstwo komunistów oznaczało rozprzestrzenienie się – cytuję – “błędów Rosji”.

Matka Boża miała na myśli przyszłą komunistyczną i ateistyczną Rosję, która utworzy Międzynarodówkę Komunistyczną w celu szerzenia błędów bolszewickich na całym świecie. Karganovic podkreśla, że owa dramatyczna groźba powinna była natychmiast wywołać żądaną konsekrację – cytuję – “gdyby Watykan poważnie wierzył w autentyczność Fatimy”. Ale nic się nie stało.

Wręcz przeciwnie, przez większość lat dwudziestych Watykan próbował dostosować się do reżimu sowieckiego, przed którym ostrzegała Matka Boża. Po Soborze Watykańskim II praktyczne względy polityczne – które według Karganovica zawsze odgrywają kluczową rolę w watykańskich kalkulacjach – sprzyjały budowaniu wpływów w bloku wschodnim. Dlatego też rażąco prowokacyjne gesty, takie jak konsekracja, zostały odłożone na później.

Karganovic pyta, dlaczego Fatima nagle stała się tak pilna w umyśle Franciszka. Uważa on, że Watykan chce wykorzystać konsekrację, aby zademonstrować swoją polityczną zgodność z atakiem zachodnich reżimów na Rosję. Jednakże to uzasadnienie nie odpowiada prawdzie, ponieważ nawet Franciszek wie, że zachodnie reżimy homoseksualne mają dla konsekracji jedynie pogardę. Karganovic zadaje pytanie dodatkowe: co uprawnia Franciszka do “konsekrowania” milionów dusz, które nie mają z nim nic wspólnego? Cytat: “Czy nie wypadałoby przynajmniej grzecznie zapytać ich o zgodę?”.

Karganovic wyjaśnia, że współczesna Rosja całkowicie odrzuciła te błędy, o których Matka Boża mówiła w roku 1917. Współczesna Rosja przyjęła wiele wartości, za którymi opowiadał się Kościół katolicki w epoce objawień fatimskich, ale – cytuję – “które od tego czasu oportunistycznie odrzucił”. Karganović zauważa, że Franciszek powinien konsekrować kolektywny Zachód, jeśli uważa, że konsekracja jest konieczna do rozproszenia błędów, które destabilizują porządek moralny. Cóż, to jest właściwie to, co Franciszek planuje zrobić.

VIDEO: https://gloria.tv/post/6hpw9Xz2tya226mrt3D9kpazN https://www.strategic-culture.org/news/2022/03/19/what-is-bergoglio-up-to/

Pubblicità