“Jest to, jak wszyscy wiecie, ważna broń” – mówi Joe. Jest to “pocisk jak każdy inny, bez większej różnicy, poza tym, że prawie niemożliwe jest jego zatrzymanie”.

https://www.renovatio21.com/biden-sul-missile-ipersonico-russo-e-come-qualsiasi-altro-missile-solo-che-e-impossibile-fermarlo/
Pubblicità