Wozy strażackie jadą w kierunku huty stali Azovstal w południowym Mariupolu na Ukrainie, choć nie ma tam żadnego pożaru. Pojazdy te zostaną wykorzystane do wpompowania wody do kombinatu, aby wypłoszyć lub utopić 3000 nazistów z Pułku Azowskiego, którzy ukryli się w ogromnych podziemnych pomieszczeniach pod zakładem. Każdy wóz strażacki wpompuje do podziemnego kompleksu przez naziemne kanały wentylacyjne około 35 000 galonów na godzinę, aż wszystkie nazistowskie oddziały zostaną utopione lub wyjdą na zewnątrz.

Kompleks stalowy Azovstal to ważna infrastruktura dla Ukrainy i regionu. Uważa się, że zniszczenie go bombami przeciwbunkrowymi, aby dostać się do nazistowskiego pułku AZOV, pracowników biolabu i oficerów NATO ukrywających się tam przed wojskami rosyjskimi, jest zbyt wysoką ceną do zapłacenia. Rosyjski urzędnik, który prosił o zachowanie anonimowości, stwierdził: “Naziści nie mają żadnej wartości, ani jako ludzie, ani żadnej innej. Z drugiej strony, huta jest stosunkowo cenna i ważna”. Choć na razie wykluczono zbombardowanie obiektu, pewne jest, że może on przetrwać, jeśli zostanie zalany wodą.

Wykorzystując pobliską rzekę Kalmius znajdującą się na północ od fabryki i pobliskie Morze Azowskie na południe od niej, wiele wozów strażackich może pompować około 35 000 galonów wody na godzinę do szybów wentylacyjnych, aby wypełnić wodą rozległe podziemne tunele. Mówi się, że co najmniej dziesięć wozów strażackich jest w drodze do zakładu lub już w nim jest, aby przystąpić do pompowania wody do naziemnych szybów wentylacyjnych, które doprowadzają świeże powietrze do gęstej sieci tuneli pod zakładem. Jeśli naziści z AZOV zamkną szyby wentylacyjne, uduszą się w ciągu kilku dni. Jeśli nie zamkną szybów wentylacyjnych, utoną w ciągu kilku dni. Tak czy inaczej, oblężenie obiektu zostanie zakończone w taki sposób, aby mógł on przetrwać i odrodzić się. https://www.databaseitalia.it/pompe-idrovore-per-stanare-3000-nazisti-del-reggimento-ucraino-azov-nei-sotterranei-dellacciaieria-di-asostval/

Pubblicità