Widoczność naszego bloga w Internecie – bez VPN – jest prawie całkowicie wyzerowana. Publikowanie dla garstki czytających jest bezsensowne. Ostatni tekst «Uczty Baltazara» poniżej:

Sanhedryn Izraela wydał co tylko oficjalne orzeczenie w sprawie zbliżającego się głosowania Światowej Organizacji Zdrowia nad rezolucjami, które dadzą jej nadzwyczajne uprawnienia wobec dowolnie wybranego kraju.

Światowe Zgromadzenie Zdrowia (WHO), prawodawczy organ zarządzający Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), będzie głosować nad punktem 16.2 wstępnego porządku obrad 22 maja w Genewie. Nowy program, opisany przez WHO pod tytułem “Wzmocnienie gotowości WHO i reagowania na sytuacje kryzysowe w dziedzinie zdrowia publicznego”, dałby tej organizacji prawo do jednostronnego ogłaszania sytuacji kryzysowej w dziedzinie zdrowia publicznego w dowolnym kraju, co dałoby jej uprawnienia nadzwyczajne. Administracja prezydenta Bidena przedstawiła te propozycje zmian WHO 18 stycznia. Nikt o tym nie wiedział aż do 12 kwietnia, czyli do mniej niż miesiąca temu. Jeśli uchwały zostaną zatwierdzone, wejdą w życie w listopadzie.

Poprawki te upoważnią Dyrektora Generalnego WHO do ogłaszania stanów nadzwyczajnych lub kryzysów zdrowotnych w dowolnym kraju oraz do czynienia tego jednostronnie i wbrew sprzeciwowi kraju objętego działaniami. Dyrektor Generalny będzie mógł ogłaszać kryzysy zdrowotne na podstawie swojej osobistej opinii lub na podstawie stwierdzenia, że istnieje potencjalne lub możliwe zagrożenie dla innych narodów.

Rozporządzenia te są “wiążącym instrumentem prawa międzynarodowego”. Państwa członkowskie ONZ mogą być prawnie zobowiązane do ich przestrzegania lub wyrażenia na nie zgody. Zgodnie z nowymi przepisami WHO nie będzie zobowiązana do wcześniejszego konsultowania się z określonym krajem w celu “weryfikacji” sytuacji przed podjęciem działań.

Potajemnie, podobnie jak USA, również rząd Izraela zamierza poprzeć punkt 16.2 wstępnego porządku obrad.

W tym tygodniu Sanhedryn wydał orzeczenie w tej sprawie:

“W najbliższych dniach państwo Izrael podpisze rezolucje dotyczące zarządzania pandemiami przez WHO. W ten sposób państwo Izrael faktycznie przekaże całą swoją suwerenność w zakresie zdrowia obywateli Izraela w czasie epidemii w ręce obcego podmiotu, który nie ma nic wspólnego z Izraelem. Wszystkie zasady postępowania w przypadku pandemii będą ustalane wyłącznie przez WHO, która określi działania wszystkich uczestniczących państw mające na celu izolację epidemii. Obejmuje to kwarantanny, blokady, obowiązkowe szczepienia, paszporty szczepionkowe i inne działania. Jeśli dany kraj odmówi podjęcia tych kroków, zostaną wobec niego zastosowane surowe sankcje. Proces ten jest całkowicie sprzeczny z podstawowymi zasadami Państwa Izrael. Państwo Izrael jest państwem żydowskim, państwem prawa i państwem demokratycznym. Jeśli państwo Izrael przystąpi do tej światowej organizacji zdrowia, będzie to oznaczało naruszenie wielu przepisów prawa izraelskiego”.

“Prawo Izraela stanowi, że szkodzenie suwerenności państwa lub jego integralności albo jej niszczenie jest klasyfikowane jako zdrada. Kto umyślnie znieważa suwerenność państwa lub dokonuje czynu naruszającego suwerenność, podlega karze śmierci lub dożywotniego pozbawienia wolności. Przekazanie suwerennego rządu Państwa Izrael w ręce obcego podmiotu jest nielegalne. Zagraża ona obywatelom Izraela i jest sprzeczna z prawem Państwa Izrael, w tym z podstawowymi ustawami o rządzie i Knesecie.”

“Prawo żydowskie wyraźnie zabrania wydawania Żyda nie-Żydowi, nawet jeśli ten Żyd jest zły lub grzeszny”.

W zdaniu zacytowano werset z Księgi Jeremiasza:

Tak powiedział Haszem: “Przeklęty jest ten, kto ufa człowiekowi, kto czyni ciało swoją siłą i odwraca swoje myśli od Haszem”. Księga Jeremiasza 17:5

“Podpisując tę rezolucję, państwo Izrael przenosi swoją wiarę z Boga na tę obcą organizację”.

“Proces przekazywania suwerenności i odpowiedzialności obcemu mocarstwu jest sprzeczny z wszelkimi zasadami demokracji. Kim są ludzie, którzy rządzą WHO? Czy zostali wybrani w demokratycznych wyborach? Czy są to ci sami ludzie, którzy domagali się, aby kraje narzuciły szczepionkę w czasie, gdy było już wiadomo, że Pfizer i WHO wiedzą o ponad 1200 szkodliwych skutkach ubocznych eksperymentalnej szczepionki mRNA? To jest oszukiwanie społeczeństwa. Czy to są ci ludzie, którzy przeprowadzali eksperymenty na ludziach z tą “szczepionką”?”.

“Podsumowując, Beit Din wydał orzeczenie zgodnie z Halachą, że podpisanie przez rząd tej umowy i przekazanie suwerenności obcemu mocarstwu jest w najwyższym stopniu zabronione. W związku z tym uznajemy, że żaden polityk nie powinien podpisywać tego dokumentu”.

“Beit Din (sąd) orzeka, że jeśli dojdzie do podpisania umowy rządu sprawującego władzę z WHO, to tym samym umowa ta jest od początku nieważna i nie jest warta atramentu, którym została napisana”.

Pod orzeczeniem podpisali się rabini:

rabin Yishai Bavad, rabin Meir Hakak HaLevy, rabin Golan Kohen rabin Eldad Shmueli, rabin Aharon Yitzchakk Shtern, rabin Daniel Asore, rabin Yonatan Hahn, rabin Menachem Tobias, rabin Aryeh Netanel Lipo. https://www.israel365news.com/269577/sanhedrin-rules-forbidden-for-israel-to-sign-who-resolution/

&&&

https://journal-neo.org/2022/05/18/who-stealth-coup-to-dictate-global-health-agenda-of-gates-big-pharma/

Pubblicità