Dowodem na to, że wojna na Ukrainie jest w rzeczywistości walką między dwoma światami – miejscem, gdzie zderzają się dwa «kontynenty» – jest także odmienny stosunek do pandemii, do Covida i do bezużytecznych, wręcz śmiesznych środków “posłuszeństwa”, które są u nas nadal kontynuowane, także dlatego, że weszły one w sferę pospolitych spekulacji.

Natomiast w Moskwie, od marca zrezygnowano ze wszystkich tych przedsięwzięć, a burmistrz miasta – który jeszcze kilka miesięcy temu uważany był za zwolennika działań antypandemicznych – w sposób nieformalny zadośćuczynił owym działaniom i ogłosił amnestię związaną z grzywnami Covid, unieważniając tym samym kary nałożone na obywateli, którzy naruszyli przepisy.

Na stronie internetowej burmistrza można przeczytać: “Maski i dystans społeczny zostały już zniesione, ale władze nadal ściągają wcześniejsze grzywny, także na drodze sądowej. Moim zdaniem nie należy tego robić. Władze Moskwy zaprzestaną pobierania grzywien nałożonych – ale nie zapłaconych do tej pory – za naruszenie ograniczeń związanych z Covidem. Administracja miasta Moskwy zapewni przedsiębiorstwom i obywatelom dotacje, które zrekompensują kary już zapłacone”.

Szacuje się, że łączna kwota zwrotów wyniesie 230 mln euro. Nie jest to więc mała kwota – co świadczy o tym, że chodzi tu konkretnie o odrzucenie modus operandi, który Zachód próbował narzucić reszcie świata wraz ze swoim serum genowym. Fakt, że władze miejskie Moskwy nie tylko likwidują system środków działania, ale chcą je też unieważnić niejako z mocą wsteczną, pokazuje, że sprawa ta wpisuje się w bardziej ogólny konflikt między Rosją a Zachodem.

Wojna na Ukrainie otworzyła nam oczy na kopułę władzy, która stworzyła narrację pandemiczną, a może również przygotowała ją w niezliczonych laboratoriach biomilitarnych, które otaczają Rosję i jej zagrażają.

Ten sama kopuła, która obecnie sprowokowała konfrontację wojskową za pośrednictwem Kijowa.

Schemat jest zawsze ten sam, podobnie jak cel ostateczny – zniszczyć wszystko, co sprzeciwia się owym zdegenerowanym elitom, czy będzie to pragnienie wolności myśli, wypowiedzi i działań politycznych, czy też obce mocarstwo stawiające opór Imperium i jego próbie absolutnego panowania nad całą planetą. https://ilsimplicissimus2.com/2022/05/28/mosca-restituisce-le-multe-covid/

Pubblicità