Jedną z ostatnio zaobserwowanych szkód ubocznych spowodowanych masowymi szczepieniami eksperymentalnymi surowicami genowymi jest nieoczekiwany i początkowo niewyjaśniony wzrost liczby zachorowań na tzw. chorobę szalonych krów lub chorobę Creutzfeldta-Jakoba (CJD) – bardzo rzadką encefalopatię u ludzi, wywoływaną przez priony, czyli nieprawidłowo sfałdowane białka, które powodują, że kolejne białka przybierają inną niż zwykle postać, odkładają się w komórkach nerwowych i tworzą zbitki zaburzające funkcjonowanie tych komórek i prowadzące do ich śmierci.

Możliwość, że “szczepionki” mRNA przeciwko Covid”owi mogą wywołać tenże potworny zespół chorobowy, została omówiona już w grudniu 2020 roku w pracy badawczej zatytułowanej «COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease» («Szczepionki oparte na RNA przeciwko COVID-19 i zagrożenie chorobą prionową»), a późniejsze badania przeprowadzone w Yale wykazały, że białka kolców – których produkcja w ludzkich komórkach jest powodowana przez szczepionkę – mogą bezpośrednio zainfekować mózg, co budzi niemałe obawy, biorąc pod uwagę podstępny charakter tej choroby, która może ujawnić się po wielu latach.

«COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease»: https://scivisionpub.com/pdfs/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503.pdf

Francuski zespół badawczy pod kierownictwem Jean-Claude’a Pereza i Claire Moret-Chalmin postanowił dogłębnie zbadać tę kwestię, angażując w to również laureata Nagrody Nobla Luca Montaignera na kilka miesięcy przed jego śmiercią w lutym tego roku.

Celem tego badania było sprawdzenie powiązań między CJd a białkiem spike stosowanym do szczepień na podstawie 26 przypadków, które wystąpiły w krótkim odstępie czasu od zastrzyku. Wynik był taki, że tzw. region prionowy (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32872280/) został wykryty w różnych białkach spike oryginalnego wirusa SARS-CoV2, jak również we wszystkich jego późniejszych wariantach, a także oczywiście we wszystkich “szczepionkach” opartych na sekwencji spike SARS-CoV2, ale całkowicie nieobecny w wariancie omicron. Badanie dotyczyło również zbieżności przypadków w różnych krajach europejskich. Stwierdzono, że po podaniu pierwszych dawek szczepionki mRNA firmy Pfizer lub Moderna nastąpiło nagłe i szybkie wystąpienie pierwszych objawów zespołu Creutzfeldta-Jakoba.

Zwykle proces ten trwa kilka lat. W ciągu kilku tygodni we Francji i w Europie wystąpiło ponad 50 przypadków niemal spontanicznego wystąpienia tej choroby bezpośrednio po wstrzyknięciu pierwszej lub drugiej dawki “szczepionek” firm Pfizer, Moderna lub AstraZeneca. Podsumowując, w 26 analizowanych przypadkach pierwsze objawy CJd wystąpiły średnio 11,38 dnia po wstrzyknięciu “szczepionki” COVID-19. Spośród owych 26 przypadków, 20 dotyczyło osób, które już nie żyją, a 6 było wciąż żywych. 20 zgonów nastąpiło zaledwie 4,76 miesiąca po wstrzyknięciu. 8 z nich nastąpiło nagle (2,5 miesiąca po zastrzyku).

Wszystko to potwierdza radykalnie odmienny charakter owej nowej formy «choroby szalonych krów», a może należałoby byłoby powiedzieć «choroby szalonej szczepionki», podczas rozwój klasycznej formy choroby trwa kilkadziesiąt lat. I faktycznie, tytuł badania brzmi: «W kierunku pojawienia się nowej formy neurodegeneracyjnej choroby Creutzfeldta-Jakoba: dwadzieścia sześć przypadków CJd zgłoszonych kilka dni po wstrzyknięciu “szczepionki” COVID-19».

Wspomniane studium, tak ważne i tak kłopotliwe dla producentów szczepionek mRNA, zostało opublikowane w serwisie ResearchGate  4 maja. I pozostało tam do ok. 10 czerwca 2022 roku. Następnie, w tajemniczy sposób, zniknęło; napotkano ponad 301 błędów przekierowania, podczas prób dotarcia do niego.

(Firefox, Startpage: https://www.researchgate.net/publication/358661859_Towards_the_emergence_of_a_new_form_of_the_neurodegenerative_Creutzfeldt-Jakob_disease_Twenty_six_cases_of_CJD_declared_a_few_days_after_a_COVID-19_vaccine_Jab

Twenty six cases of CJD declared a few days after a COVID-19 …

May 2, 2022 Virologist, Fondation Luc Montagnier Quai Gustave-Ador 62 1207 Genève, Switzerland KEYWORDS Creutzfeldt-Jakob desease (CJD), Prion protein, SARS …)

Studium jest dostępne w serwisie Wayback, skąd jednak nie można go pobrać. Wyszukiwarki wskazują je, ale potem nie da się go znaleźć. https://web.archive.org/web/20220610203757/https://www.researchgate.net/publication/358661859_Towards_the_emergence_of_a_new_form_of_the_neurodegenerative_Creutzfeldt-Jakob_disease_Twenty_six_cases_of_CJD_declared_a_few_days_after_a_COVID-19_vaccine_Jab

To oczywiście nie może być wynikiem zwyczajnego błędu w Sieci: musiała zainterweniować w tej sprawie jakaś «rączka», która dopilnowała, by zniknął ów kompromitujący dokument, w którym wykazano, że w co najmniej 26 przypadkach «szczepionka» spowodowała śmiertelną chorobę – bardzo rzadką i trudną do przypisania jakiejkolwiek innej przyczynie, zważywszy między innymi na to, że kolec wytwarzany przez instrukcje genowe «szczepionki» – a więc także region prionowy – jest bardziej wytrzymały, a przez to znacznie bardziej inwazyjny niż naturalny. Lepiej więc, żeby nikt się o tym fakcie nie dowiedział. https://ilsimplicissimus2.com/2022/06/16/mucca-pazza-e-vaccini-ora-scompaiono-le-prove/

&&&

P. S. od «Uczty Baltazara»:  Opracowanie – w formacie Microsoft Word – można pobrać pod linkiem poniżej: «Towards the emergence of a new form of the neurodegenerative Creutzfeldt-Jakob disease: Twenty six cases of CJD declared a few days after a COVID-19 “vaccine” Jab»: https://zenodo.org/record/6641999

Pubblicità