Brzmi to jak tzw. fake, albo literówka, ale faktem jest, że Parlament Europejski zgłosił ten właśnie postulat w rezolucji opublikowanej 6 lipca 2022 roku.

Postanowienie dotyczy aresztowania kardynała Josepha Zena https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Zen oraz administratorów agencji o nazwie «612 Humanitarian Relief Fund» («Fundusz Pomocy Humanitarnej 612 ») https://612fund.hk/en/home. W dokumencie zwrócono uwagę na “naruszenia podstawowych wolności w Hongkongu, (…) wprowadzenie w życie 30 czerwca 2022 roku Ustawy o bezpieczeństwie narodowym, (…) jak również Ustawy Zasadniczej Hongkongu”, która weszła w życie 1 lipca 1997 roku, kiedy miasto zostało scedowane na rzecz Chin.

W uzasadnieniu przypomniano, że od czasu protestów w roku 2019 władze Hongkongu zatrzymały 10 tys. osób, z których 2,5 tys. zostało postawionych w stan oskarżenia, a 1,1 tys. skazanych. W więzieniach w Hongkongu przebywa obecnie 721 więźniów politycznych.

W związku z tym, rezolucja Parlamentu Europejskiego potępia aresztowanie kardynała Zen’a oraz współadministratorów Funduszu Pomocy Humanitarnej 612. Wzywa państwa członkowskie UE do “stworzenia systemów korytarzy ratunkowych dla działaczy demokratycznych (…) i ułatwienia uzyskania wiz nadzwyczajnych”.

“Apeluje się w nim do Watykanu o pełne poparcie dla kardynała Zen’a” oraz wzywa się Watykan do zmobilizowania wysiłków dyplomatycznych i wykorzystania wpływów u władz chińskich oraz do zażądania wycofania wszystkich zarzutów wobec kardynała Zen’a”. Następnie skierowano do władz chińskich apel o “całkowite uchylenie ustawy o bezpieczeństwie narodowym”.

«PROJEKT REZOLUCJI w sprawie aresztowania kardynała Zen i powierników funduszu pomocy 612 w Hongkongu» https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0361_EN.html

Pomijając sporą dawkę iluzji – lub naiwności – wykazaną w przypadku ostatniego wniosku, interesujące jest jednak to, że Parlament Europejski udziela lekcji dyplomacji Watykanowi. Zwłaszcza, że często jest ona praktykowana bardzo dyskretnie, bez zwracania na siebie uwagi.

Szczególnie bolesny jest jednak fakt, że wezwanie Parlamentu Europejskiego jest upomnieniem, które przynajmniej w części wydaje się uzasadnione. Reakcja Watykanu – i ten punkt został podkreślony przez kilku obserwatorów – na aresztowanie kardynała Zena była zdecydowanie zbyt słaba. Były arcybiskup Hongkongu z pewnością nie pochwalił owej nieśmiałości.

I jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że tenże brak wigoru został spowodowany odnowieniem umowy między Chinami a Watykanem w sprawie mianowania biskupów – umowy tymczasowej, która wygasa we wrześniu przyszłego roku. O jej odnowie mówił niedawno papież Franciszek, wyrażając nadzieję, że uda się ją odnowić po raz kolejny.

Czy kardynał Zen zostanie poświęcony na ołtarzu Ostpolitik, w wersji chińskiej, przez kardynała Pietro Parolina, żarliwego obrońcę “własnego” paktu? – Czas pokaże. https://fsspx.news/it/news-events/news/il-parlamento-europeo-chiede-al-vaticano-di-sostenere-il-cardinale-zen-74939

&&&