Nasilający się atak regulacyjny na producentów rolnych od Holandii i Stanów Zjednoczonych po Sri Lankę i dalej jest ściśle związany z celami zrównoważonego rozwoju oenzetowskiej “Agendy 2030” oraz partnerów ONZ ze Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), powiedzieli portalowi The Epoch Times liczni eksperci.

Faktycznie, szereg z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) jest bezpośrednio powiązanych z polityką, która wywiera presję na rolników, hodowców i dostawy żywności na całym świecie.

Wysocy rangą członkowie Komunistycznej Partii Chin (CCP) działający w ramach systemu ONZ pomogli stworzyć SDGs i obecnie pomagają kierować wdrażaniem globalnego planu przez organizację, co już wcześniej udokumentował The Epoch Times. https://www.theepochtimes.com/beijing-takeover-of-united-nations-presents-existential-threat-to-us-experts_3349220.html

Wielu ekspertów stwierdziło, że jeśli polityka zrównoważonego rozwoju wspierana przez ONZ w zakresie rolnictwa i produkcji żywności pozostanie bez kontroli, doprowadzi do spustoszenia gospodarczego, niedoborów kluczowych towarów, powszechnego głodu i dramatycznej utraty wolności osobistych.

Już teraz miliony ludzi na całym świecie borykają się z groźnymi niedoborami żywności, a oficjele z całego świata twierdzą, że wraz z upływem roku sytuacja będzie się pogarszać.

Eksperci powiedzieli The Epoch Times, że za tym wszystkim kryje się pewna agenda.

Także prywatna własność ziemi jest na celowniku, ponieważ globalna produkcja żywności i gospodarka światowa są przekształcane w celu spełnienia globalnych celów zrównoważonego rozwoju, jak wynika z dokumentów U.N. przejrzanych przez The Epoch Times.

Jak wyjaśnia ONZ na swojej stronie internetowej dotyczącej SDG, cele zaakceptowane w roku 2015 ” stanowią podstawę dziesięcioleci pracy państw i ONZ.” https://sdgs.un.org/goals#icons

Jednym z najwcześniejszych spotkań definiujących agendę “zrównoważonego rozwoju” była Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Osiedli Ludzkich znana jako Habitat I, na której przyjęto tzw. Deklarację z Vancouver. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N76/967/11/PDF/N7696711.pdf?OpenElement https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/The_Vancouver_Declaration.pdf

Porozumienie stwierdzało, że “ziemia nie może być traktowana jako zwykły majątek kontrolowany przez jednostki” oraz że prywatna własność ziemi jest “głównym instrumentem akumulacji i koncentracji bogactwa, dlatego przyczynia się do niesprawiedliwości społecznej.”

“Publiczna kontrola nad użytkowaniem ziemi jest zatem niezbędna” – głosiła deklaracja ONZ, stanowiąc preludium do niesławnej już “przepowiedni” Światowego Forum Ekonomicznego, że do 2030 roku “nie będziesz właścicielem niczego”.

Liczne agencje i urzędnicy ONZ nakreślili od tego czasu swoją wizję “zrównoważonego rozwoju”, w tym wezwania do drastycznego ograniczenia zużycia energii, konsumpcji mięsa, podróży, przestrzeni życiowej i dobrobytu materialnego.

Eksperci, z którymi rozmawiał The Epoch Times, twierdzą, że niektórzy z najbogatszych i najpotężniejszych liderów korporacyjnych na świecie współpracują z komunistami w Chinach i innych krajach, starając się scentralizować kontrolę nad produkcją żywności i zmiażdżyć niezależnych rolników i ranczerów.

WEF, sieć wielkich międzynarodowych przedsiębiorstw, która ściśle współpracuje z CCP (Komunistyczną Parti Chin), jest “strategicznym partnerem” ONZ w sprawie Agendy 2030.

Rosnące regulacje dotyczące produkcji żywności, a także wysiłki zmierzające do zamknięcia wielu gospodarstw rolnych i rancz, pojawiają się w momencie, gdy urzędnicy na całym świecie, tacy jak prezydent USA Joe Biden i szef Światowego Programu Żywnościowego ONZ David Beasley https://en.wikipedia.org/wiki/David_Beasley, ostrzegają przed zbliżającymi się niedoborami żywności na świecie.

Ale zamiast złagodzić restrykcje i zachęcić do większej produkcji, rządy państw zachodnich i wiele rządów zależnych od pomocy, zacieśniają je jeszcze bardziej.

Holenderscy rolnicy, którzy są już w punkcie krytycznym, odpowiedzieli tego lata masowymi protestami w całym kraju. Nastąpiło to po gwałtownych zamieszkach w Sri Lance, związanych z niedoborami żywności spowodowanymi przez politykę rządu.

Rządy i organizacje międzynarodowe podawały różne preteksty dla tej polityki, od zwiększania “zrównoważonego rozwoju” i ochrony różnych gatunków flory i fauny, do promowania “sprawiedliwości ekonomicznej”, a nawet zwracania ziem rdzennym mieszkańcom.

Według krytyków tej polityki, celem nie jest wcale ochrona środowiska czy walka ze zmianami klimatycznymi. Zamiast tego, eksperci ostrzegają, że narracja “zrównoważonego rozwoju” i inne uzasadnienia są narzędziem do uzyskania kontroli nad żywnością, rolnictwem i ludźmi.

“Celem końcowym tych wysiłków jest ograniczenie suwerenności zarówno poszczególnych narodów, jak i ludzi” – powiedział Craig Rucker, prezes Committee for a Constructive Tomorrow (CFACT), organizacji zajmującej się polityką publiczną, specjalizującej się w kwestiach środowiska i rozwoju.

“Intencją osób forsujących tę agendę nie jest ratowanie planety, jak twierdzą, ale zwiększenie kontroli nad ludźmi” – powiedział portalowi The Epoch Times, dodając, że celem jest centralizacja władzy na poziomie krajowym, a także międzynarodowym. (…)

Ciąg dalszy artykułu pod linkiem: https://www.theepochtimes.com/un-and-world-economic-forum-behind-global-war-on-farmers-experts_4622598.html