Chrystus Głębin Morskich to posąg z brązu umieszczony w roku 1954 na dnie morskim w zatoce San Fruttuoso, pomiędzy Camogli i Portofino  (region Liguria) na terenie Morskiego Obszaru Chronionego Portofino, na głębokości 17 metrów.

Pomysłodawcą posągu był Duilio Marcante (uważany za ojca włoskiej dydaktyki nurkowania), który po śmierci Dario Gonzattiego (Gonzatti opracował pierwsze prototypy tlenowych aparatów oddechowych (ARO) opartych na tym samym respiratorze jakiego używa Marynarka Wojenna, testując je na sobie) – podczas zanurzenia w roku 1947 – nalegał na umieszczenie posągu Chrystusa na dnie morza. 29 sierpnia 1954 roku posąg Chrystusa Głębin Morskich został umieszczony w zatoce.

W roku 2003 posąg wyobrażający Chrystusa został odrestaurowany w celu zabezpieczenia go przed korozją i skorupiakami; umocowana została także jego ręka oderwana przez kotwicę, którą znalazł nurek Enea Marrone. Następnie, 17 lipca 2004 roku, figura została ponownie umieszczona pod wodą na nowym cokole, na mniejszej głębokości niż poprzednio. https://en.wikipedia.org/wiki/Christ_of_the_Abyss https://it.wikipedia.org/wiki/Cristo_degli_abissi

…………………………..