«Sprawozdanie specjalne 19/2022: Unijne zamówienia szczepionek przeciwko COVID-19 – Mimo początkowych trudności zapewniono wystarczające ilości dawek, lecz proces zamówień nie został odpowiednio przeanalizowany» (wyrażenie eufemistyczne; zakupu dokonano w sposob mafijny – red. UB)

12/09/2022

Unia Europejska ustanowiła strategię dotyczącą zamówień szczepionek w czerwcu 2020 r. Do końca 2021 r. podpisała umowy o łącznej wartości 71 mld euro, które pozwoliły jej zabezpieczyć dostawy w liczbie do 4,6 mld dawek szczepionki. (…) (4,6 mld dawek oznacza 10 dawek preparatu na każdego obywatela Unii Europejskiej – red. UB)

Pełny tekst dokumentu pod linkiem: https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did={D16D7667-6620-40B4-9972-B2B39BD90095}

«Kontrolerzy UE zalecają, aby ze zrealizowanych unijnych zamówień szczepionek przeciwko COVID-19 wyciągnąć wnioski na przyszłość»

12/09/2022

Dzięki scentralizowanemu systemowi zamówień szczepionek, który w odpowiedzi na pandemię stworzyła UE, udało się początkowo zapewnić zróżnicowany zestaw potencjalnych szczepionek przeciwko COVID-19 i wystarczającą ilość dawek. Jednak w pierwszej połowie 2021 r., gdy UE borykała się z poważnymi niedoborami dostaw, okazało się, że większość umów podpisanych przez Komisję Europejską nie zawiera szczegółowych przepisów na wypadek zakłóceń w dostawach. W dodatku UE późno rozpoczęła proces zamówień (po Zjednoczonym Królestwie i USA). Po zakończeniu proces zamówień nie został należycie zbadany – stwierdzili unijni kontrolerzy w sprawozdaniu specjalnym opublikowanym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Komisja nie przeanalizowała jeszcze tego procesu ani nie porównała go z innymi analogicznymi zamówieniami, aby wyciągnąć wnioski na przyszłość. Nie zamierza też sprawdzać swojego systemu zamówień na wypadek pandemii za pomocą testów warunków skrajnych lub symulacji. (…)

Pełny tekst dokumentu pod linkiem: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR22_19/INSR_EU_COVID_vaccine_procurement_PL.pdf