Ursula von der Leyen i jej mąż Heiko podczas Balu Prasy Federalnej w Hotelu Intercontinental w Berlinie (28.11.08). fot. Michael Gottschalk/ddp

14 października 2022European Public Prosecutor’s Office: Prokuratura Europejska (EPPO) potwierdza, że prowadzi śledztwo w sprawie zakupu szczepionek COVID-19 przez Unię Europejską. To nadzwyczajne potwierdzenie następuje na skutek niezwykle dużego zainteresowania opinii publicznej. Na obecnym etapie, żadne dalsze szczegóły nie zostaną podane do publicznej wiadomości. https://www.eppo.europa.eu/en/news/ongoing-eppo-investigation-acquisition-covid-19-vaccines-eu

&&&

Włoska europoseł Francesca Donato na temat Ursuli Von der Leyen, która ryzykuje dziś sporo

‘We Włoszech, pieniądze ze środków tzw. Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności trafią do międzynarodowych koncernów farmaceutycznych’. Taką informację podała co tylko Francesca Donato. (https://en.wikipedia.org/wiki/Francesca_Donato https://it.wikipedia.org/wiki/Francesca_Donato_(politica))

Europosłanka wyjaśniła swoje motywacje dotyczące wezwania do dymisji przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli Gertrud von der Leyen:

«Wydaje się, że za górnolotnie brzmiącą nazwą, czyli Narodowym Centrum Badań zajmującym się “rozwojem terapii genowej i leków w technologii RNA”, oraz pod cennym płaszczem ochronnym jednego z najstarszych uniwersytetów na świecie, tj. Uniwersytetu w Padwie, pewna grupa osób przyznała niektórym spółkom Big Pharmy dostęp do znacznych środków pochodzących z Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którymi zarządza Ministerstwo Edukacji, Uniwersytetów i Badań Naukowych.

Wspomniane Centrum Badawcze https://www.unipd.it/fondazione-centro-nazionale-terapia-genica jest z prawnego punktu widzenia Fundacją, która “ma na celu tworzenie i modernizację infrastruktury badawczej i laboratoriów, realizację i rozwój programów badawczych oraz działań sprzyjających powstawaniu i rozwojowi inicjatyw przedsiębiorczych o wyższej zawartości technologicznej (innowacyjne start-upy oraz przedsiębiorstwa typu spin-off z sektora badawczego), a także tych ukierunkowanych na waloryzację wyników badań w określonych dziedzinach”.

Na padewskim horyzoncie pojawia się mąż Ursuli Gertrud von der Leyen

Fundacja została ustanowiona w Padwie 8 czerwca 2022 roku https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2022/06/08/pnrrnasce-a-padova-centro-nazionale-sviluppo-terapia-genica_8e6db5a9-7efc-4a50-98a0-3ee31a13d140.html. Donato zaznaczyła, że kilka dni później, w rekordowym tempie, nowo powstałe Narodowe Centrum Badań otrzymało swą pierwszą gratyfikację.

15 czerwca 2022, minister ds. uniwersytetów i badań naukowych, Maria Cristina Messa, umieściła Centrum Badawcze na liście 5 instytucji, które otrzymają środki z Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Łączna kwota to 1,6 mld euro: 320 mln z niej trafi do Fundacji, o której mowa.

“Projekt zaproponowany przez Uniwersytet w Padwie – kontynuuje Francesca Donato – uwzględnia wśród swoich realizatorów wiele sławnych marek z branży farmaceutycznej. Wśród partnerów wyróżnia się również Orgenesis https://orgenesis.com/#/, amerykańska firma biotechnologiczna, która odegrała wiodącą rolę w rozwoju szczepionek opartych na technologii mRNA, w szczególności Pfizer i Moderna.

W spółce Orgenesis pracuje mąż przewodniczącej Komisji Europejskiej, lekarz Heiko von der Leyen. Ale to nie wszystko, Heiko von der Leyen został również “umieszczony” w radzie nadzorczej Fundacji padewskiej:

“Jak wynika z dokumentów – powiedziała włoska europoseł – mamy do czynienia z 320 milionami dofinansowania pochodzącego z funduszy europejskich, które w rzeczywistości będą zarządzane pod kątem potrzeb największych międzynarodowych koncernów farmaceutycznych, mających swoje główne siedziby poza Europą”. Tych samych koncernów, które osiągnęły wielomiliardowe zyski ze sprzedaży szczepionek na całym świecie dzięki umowom, które są dla nich maksymalnie korzystne, ale niekorzystne dla krajów członkowskich UE”.

Umowy, o których przypomina Francesca Donato, nadal pozostają tajne, a zostały zawarte właśnie przez przewodniczącą Komisji Europejskiej.

Francesca Donato domaga się dymisji Ursuli Gertrud von der Leyen

Zdaniem europosłanki, istnieje wystarczająco dużo materiałów, by rozpocząć dochodzenie sądowe, zarówno przez włoski, jak i europejski wymiar sprawiedliwości, uprawniony do prowadzenia spraw dotyczących nadużyć związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych.

“Nadszedł czas, by Ursula Gertrud von der Leyen zrezygnowała ze stanowiska i wreszcie odpowiedziała na żądania wyjaśnień, które zostaną jej przedstawione, najpierw przez Parlament Europejski, a potem – mam nadzieję – przez kompetentne organy wymiaru sprawiedliwości”.

Na podstawie: https://www.oltre.tv/scoop-francesca-donato-von-der-leyen/

Pubblicità