Jakie są główne zagrożenia dla USA? – Rosja i Chiny.

Czy wybuchnie wojna światowa?

Powinniśmy się do niej przygotować, ponieważ ona nadciąga i pochłonie wiele ofiar cywilnych.

Wszystkie te trzy dramatyczne sformułowania można znaleźć w dokumencie Pentagonu z roku 2018, który nie pozostawia wiele swobody w jego interpretacji, gdyż daje nam wgląd w planowane posunięcia władz USA.

«Zabezpieczanie Wspólnej Obrony – Ocena i Zalecenia Komisji Strategii Obrony Narodowej»

“Raport końcowy Komisji Strategii Obrony Narodowej jest kompilacją ocen Strategii Obrony Narodowej oraz opartych na jej analizie rekomendacji odnoszących się nie tylko do strategii obronnej, ale także do szerszego środowiska geopolitycznego, w którym strategia ta powinna być realizowana. Autorzy konsultowali się z cywilnymi i wojskowymi liderami w Departamencie Obrony, przedstawicielami innych departamentów i agencji rządowych USA, sojuszniczymi dyplomatami i wojskowymi oraz niezależnymi ekspertami.

Niniejsza publikacja jest uzgodnionym raportem Komisji. Komisja twierdzi, że Ameryka stoi w obliczu poważnego kryzysu bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej, ponieważ przewaga militarna Stanów Zjednoczonych ulega erozji, a krajobraz strategiczny staje się coraz bardziej niebezpieczny. Jeśli Stany Zjednoczone nie wykażą się większą pilnością i determinacją w reagowaniu na zaistniały kryzys i nie podejmą zdecydowanych kroków w celu odbudowy swoich przewag militarnych już obecnie, szkody dla amerykańskiego bezpieczeństwa i wpływów mogą być druzgocące”. https://www.usip.org/publications/2018/11/providing-common-defense

«W roku 2019 napięcia na linii NATO-Rosja ulegają zaognieniu. W odpowiedzi na fałszywe doniesienia o okrucieństwach wobec ludności rosyjskiej na Łotwie, Litwie i w Estonii, Rosja dokonuje inwazji na te kraje pod pozorem przeprowadzenia misji “pokojowej”. Gdy siły USA i NATO przygotowują się do odpowiedzi, Rosja deklaruje, że ataki na rosyjskie siły w tych krajach będą traktowane jako ataki na samą Rosję – co oznacza potencjalną odpowiedź nuklearną. Jednocześnie, aby trzymać Amerykę w szachu, Rosja dokonuje eskalacji w sposób destrukcyjny. Rosyjskie okręty podwodne atakują transatlantyckie kable światłowodowe. Rosyjscy hakerzy wyłączają sieci energetyczne i narażają na szwank bezpieczeństwo amerykańskich banków. Rosyjskie wojsko wykorzystuje zaawansowane technologie antysatelitarne, aby uszkodzić lub zniszczyć amerykańskie satelity wojskowe i komercyjne. Konsekwencje w kraju są poważne. Duże miasta są sparaliżowane; korzystanie z internetu i smartfonów jest zakłócone. Rynki finansowe załamują się, ponieważ handel zostaje wstrzymany, a transakcje finansowe online zamierają. System bankowy pogrąża się w chaosie. Podczas gdy wojsko amerykańskie stawia czoła ogromnemu wyzwaniu operacyjnemu, jakim jest wyzwolenie krajów bałtyckich, społeczeństwo amerykańskie odczuwa niszczycielskie konsekwencje współczesnego konfliktu». https://www.usip.org/sites/default/files/2018-11/providing-for-the-common-defense.pdf