Z technicznego punktu widzenia (określane jako punkty dostępu bezprzewodowego dla małych obszarów (SAWAP lub small cells) – są to mini milimetrowe anteny mikrofalowe przeznaczone do obsługi 5G, czyli Internetu Rzeczy (“Internet of Things”), więc nie chodzi tutaj wyłącznie o telefonię komórkową, ale o urządzenia podpięte do automatyki domowej.

Zaglądając do wewnętrznego dokumentu UE – skierowanego do członków i pracowników Parlamentu Europejskiego – odkrywamy, że do roku 2025, na każdy kilometr kwadratowy terytorium kontynentu europejskiego może przypadać aż 800 anten 5G. Praktycznie, anteny 5G zostaną zainstalowana co 20 metrów. Mówimy o radiowych stacjach bazowych promieniujących niejonizującymi częstotliwościami radiowymi, które są (wg International Agency for Research on Cancer) potencjalnymi czynnikami rakotwórczymi w odniesieniu do ludzi.

Dokument opracowany przez Miroslavę Karaboytchevę (z Members’ Research Service Parlamentu Europejskiego, stwierdza, że:

«Przy większych częstotliwościach i krótszych zasięgach stacje bazowe będą gęściej rozmieszczone na danym obszarze, aby zapewnić pełne pokrycie i uniknąć “punktów martwych”. Może to oznaczać zasięg od 20 do 150 metrów w przypadku mniejszych obszarów pokrycia dla każdej “małej komórki”. Promień komórki 20 metrów oznaczałby około 800 stacji bazowych na kilometr kwadratowy (lub “punktów dostępu do sieci bezprzewodowej dla małych obszarów” (SAWAPs), termin używany w EECC). Kontrastuje to z technologiami 3G i 4G, które wykorzystują duże lub “makro” komórki, oferujące zasięg od 2 do 15 kilometrów lub więcej, a zatem obejmujące większy obszar, ale pozwalające na mniejszą liczbę jednoczesnych użytkowników, ponieważ posiadają mniejszą liczbę kanałów indywidualnych». (strona 3 i 4 PDF)

«Effects of 5G wireless communication on human health»

W De Gruyter, niezależnym wydawnictwie akademickim, które od roku 1749 udostępnia stypendia naukowe, opublikowano badania znanego szwedzkiego onkologa Lennarta Hardella, który wraz z zespołem składającym się również z badacza Nilsa Rainera Nyberga, stawia pytanie, czy “decydenci UE mają prawo ignorować dyrektywy unijne, przedkładając zysk ekonomiczny nad zdrowie ludzi i środowiska?”

«Decydenci UE powinni odłożyć na bok swoje podsycane przez branżę fantazje na temat cyfrowego zbawiciela ludzkości, a zamiast tego zapewnić, że sektor ten działa zgodnie z prawem UE, stworzonym z myślą o przedkładaniu zdrowia ludzi i planety nad zyski przemysłu lub przyszłość typu science fiction. Wszelkie korzyści ekonomiczne wynikające z 5G zostaną prawdopodobnie zniwelowane przez zagrożenie dla zdrowia miliardów ludzi na całym świecie.

Jeśli UE nadal nie będzie działać zgodnie z tego rodzaju ostrzeżeniami, Europa może w końcu stanąć w obliczu nieodwracalnego, rosnącego, negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, zwłaszcza dzieci i środowiska.

Nieograniczone utrzymywanie poziomów i częstotliwości ekspozycji naraża ludność świata i środowisko na wielkie ryzyko, zwłaszcza ludzi młodych».

«Unia Europejska przedkłada kwestie ekonomiczne nad zdrowotne podczas wdrażania technologii o częstotliwości radiowej» – «The European Union prioritises economics over health in the rollout of radiofrequency technologies»https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0106/html#j_reveh-2022-0106_ref_046

Na podstawie: https://www.nogeoingegneria.com/campo-elettromagnetico/documento-interno-ue-stazioni-radio-base-per-internet-delle-cose-ogni-20-metri-in-tutta-europa/

Pubblicità