Program Światowego Forum Ekonomicznego «First Movers Coalition» (zielona agenda WEF) dotyczący zmian klimatycznych został “wymodelowany” na działaniach mających na celu wdrożenie szczepionek podczas kryzysu związanego z koronawirusem chińskim – stwierdził John Kerry podczas panelu COP27 w Egipcie. https://www.weforum.org/first-movers-coalition https://www.weforum.org/impact/first-movers-coalition-is-tackling-the-climate-crisis/ Oznacza to, że możemy spodziewać się w przyszłości użycia taktyki wywierania na społeczeństwa dużej presji i przymusu ze strony rządów i nie tylko ze strony rządów, ale również ze strony elit korporacyjnych.

Występując u boku prezydenta WEF Børge Brende oraz różnych dyrektorów korporacyjnych, specjalny wysłannik prezydenta USA ds. klimatu John Kerry powiedział, że jest rzeczą pilną, aby sektor prywatny połączył się z rządami w celu realizacji celu, jakim jest zapobieganie wzrostowi temperatury na świecie i ratowanie życia ludzi podczas rzekomo nadciągającego globalnego kryzysu klimatycznego – donosi Breitbart.

“Mamy przed sobą ogromne wyzwanie, aby wprowadzić na szeroką skalę nowe technologie i wykorzystać do maksimum możliwości przedsiębiorców z sektora prywatnego, ponieważ bez tego żaden rząd nie ma wystarczająco dużo pieniędzy… potrzebni są w tym celu wszyscy” – stwierdził Kerry.

Król Karol złożył podobne oświadczenia, że trzeba, aby narody połączyły swoje zasoby i zebrały bilion dolarów na walkę ze zmianami klimatycznymi.

Kerry dodał następnie: «Idea stojąca za uruchomieniem «First Movers Coalition» jest dość prosta, musieliśmy stworzyć sygnały popytowe na rynku, gdzie ich nie było, co wymaga śmiałości, wymaga odwagi ze strony tych menedżerów, którzy podjęli decyzję, aby być częścią owego przedsięwzięcia». https://www.breitbart.com/europe/2022/11/08/john-kerry-compares-climate-strategy-to-covid-vaccine-rollout-at-world-economic-forum-panel/

Tak oto wygląda ich sztuczka. Globaliści mają misję zniszczenia nie tylko wolności indywidualnej – którą cieszyły się miliony ludzi Zachodu w okresie po II wojnie światowej – ale także planują zniszczyć to, co pozostało z kapitalizmu rynkowego, który doprowadził do powstania zamożnej klasy średniej. Dopóki klasa średnia jest zamożna, pozostaje niezależna i zdolna do krytycznego myślenia. Pragnie się więc zniszczyć jej zamożność i wymazać jej zdolność do podejmowania własnych decyzji – w oparciu o indywidualne myślenie krytyczne.

Chcą sztucznie stworzyć popyt tam, gdzie go nie ma na takie rzeczy jak szczepionki, samochody elektryczne, sztuczne mięso hodowane w laboratoriach, chcą zastąpić białko zwierzęce świerszczami i innymi owadami, chcą energii słonecznej i wiatrowej zamiast węgla i ropy.

Nie tak działa kapitalizm. Ale to właśnie będą próbowali narzucić światu poprzez ESG (Environmental, social, and corporate governancehttps://en.wikipedia.org/wiki/Environmental,_social,_and_corporate_governance) oraz chiński system punktowy karzący firmy i osoby prywatne, które odmówią podporządkowania się nowemu systemowi zarządzania i przymusowi biznesowemu.

Podczas COP27 można było usłyszeć także prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który mówił o końcu kapitalizmu. “Model kapitalistyczny nie jest w stanie funkcjonować dłużej” – miał podobno oświadczyć Macron. https://www.independentsentinel.com/cop27-transformation-of-the-global-economy-is-coming/

Również Bergoglio wezwał też do zastąpienia kapitalizmu “nowym modelem gospodarczym”. W swojej najnowszej książce apeluje o stworzenie “nowego systemu gospodarczego”. https://www.thegatewaypundit.com/2022/10/red-pope-francis-calls-new-economic-system-guarantees-food-health-economic-social-rights/

Katolicka Agencja Informacyjna podaje, że podczas przemówienia do uczestników audiencji generalnej 30 września 2022 na dziedzińcu San Damaso w Watykanie papież skrytykował kapitalizm, określając go jako system “niesprawiedliwy” i “niezrównoważony”.

Bergoglio stwierdził: «Z pewnością nie możemy oczekiwać, że model gospodarczy, który leży u podstaw rozwoju niesprawiedliwego i niezrównoważonego, rozwiąże nasze problemy. Nie było to możliwe i nie będzie, bo nie może być, nawet jeśli pewni fałszywi prorocy wciąż obiecują “efekt rozlewania”, który nigdy nie nadchodzi. Słyszeliście to, twierdzenie o szklance: ważne jest, że szklanka się napełnia, a potem zawartość spada na biednych i innych, i oni otrzymują bogactwo. i Ale zachodzi pewne zjawisko: szklanka zaczyna się napełniać, a kiedy jest już prawie pełna, (szklanka) rośnie i rośnie, i rośnie, i to kapanie nigdy się nie zdarza». https://www.catholicnewsagency.com/news/46027/pope-francis-calls-for-new-economic-model-to-rebuild-post-coronavirus-world https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200930_udienza-generale.html

Na podstawie: https://www.databaseitalia.it/john-kerry-spiffera-il-piano-alla-riunione-della-cop27-delle-nazioni-unite-vogliono-sostituire-il-capitalismo-con-un-nuovo-sistema-economico/

Pubblicità