Przechodząc obok apteki miałem okazję zobaczyć podświetlony napis zachęcający do zaszczepienia się pojedynczą szczepionką, tj. przeciwko Covidovi oraz grypie razem, co świadczy o tym, że największy przekręt sanitarny w historii ludzkości nadal zgarnia łatwowierność i pieniądze, pomimo tego, że narzucone społeczeństwu zastrzyki genowe pokazują całą ich przewrotną naturę. Oczywiście mówimy o negatywnych ich skutkach – niewyjaśnionym wzroście śmiertelności, stratosferycznym wzroście chorób serca, nowotworów, problemów z płodnością i tu się zatrzymam, bo lista okazałaby się bardzo długa. Ale napis na aptece uderzył mnie, ponieważ statystyki, a zwłaszcza te amerykańskie, zaczynają wykazywać gwałtowny wzrost zakażeń grypą oraz RSV, czyli syncytialnym wirusem oddechowym. https://amidwesterndoctor.substack.com/p/what-is-causing-the-explosion-of

Ów niespodziewany wzrost ujawnił się najpierw w Izraelu, potem w Australii, a teraz w USA i Europie. Oczywiście pierwszą reakcją klasy medyczno-naukowej jest nawoływanie do użycia szczepionek – oczywiście najlepiej gdy będą to szczepionki z technologią mRNA – pokazujące głupotę tych, którzy myślą, że idąc tymi samymi ścieżkami skutki ulegną zmianie.

Podkreśla się zatem pilną potrzebę opracowania szczepionki przeciwko RSV, ponieważ poprzednia, dostępna szczepionka została wycofana, z uwagi na fakt, że powodowała wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4783420/

Nie przeszkadza to jednak przemysłowi farmaceutycznemu w szybkim opracowywaniu nowych preparatów bez zachowania niezbędnych środków ostrożności czy przestrzegania reguł, które z pewnością nie spotkają się z żadnym oporem ze strony w dużej mierze infiltrowanej biurokracji sanitarnej.

Szereg szczepionek przeciwko RSV znajduje się obecnie na etapie badań klinicznych i powinny być dostępne w przyszłym roku. https://edition.cnn.com/2022/10/31/health/rsv-vaccines-therapies Moderna opracowuje obecnie szczepionkę opartą na mRNA przeciwko RSV, natomiast Pfizer stawia na bardziej tradycyjne rozwiązanie. https://tkp.at/2022/10/15/nach-corona-mrna-nun-mrna-behandlung-gegen-krebs-und-herzkrankheiten/

Ponieważ sytuacja związana z grypą i wirusem RSV staje się ponownie “kryzysowa”, wydaje się, że wszystkie strony zainteresowane dążą do przyspieszonego zatwierdzenia ichh szczepionek poprzez pominięcie czasu wymaganego na ocenę bezpieczeństwa, co, jak pokazały ubiegłe lata, może nie być najlepszym pomysłem. Dane CDC dotyczące grypy, a zwłaszcza hospitalizacji, wyraźnie pokazują, że podczas gdy wcześniej jedynie niewielki odsetek osób wymagał hospitalizacji, obecnie dotyczy ona znacznie większej liczby osób, począwszy od niemowląt, poprzez większe dzieci, aż po osoby starsze, przy czym wskaźnik ten wynosi obecnie około 3,5 procent, podczas gdy wcześniej wynosił średnio poniżej 0,5 procent.

Czemu to przypisać? – Kiedy rozpoczęła się kampania szczepień, wielu przewidywało, że doprowadzi ona do wzrostu zachorowań na inne choroby zakaźne, na co istnieje wiele wyjaśnień, w tym efekt depresyjny na układ odpornościowy spowodowany surowicami genowymi wywołującymi VAIDS. Owe surowice genowe są ewidentnie najlepszym kandydatem do wyjaśnienia tego, co dziś obserwujemy, mimo że oczywiście próbuje się temu zaprzeczyć, ale nie ma alternatywnego wyjaśnienia, które miałoby jakąkolwiek wartość merytoryczną. Próbowano uniewinnić szczepionki, zwracając uwagę, że wzrost zachorowań na grypę i RSV obserwuje się również u dzieci w wieku 0-6 miesięcy, wobec których szczepionka Covid nie została jeszcze zatwierdzona (choć zielone światło prawdopodobnie pojawi się wkrótce). Jest to jednak umyślne wprowadzanie w błąd, ponieważ, jak doniesiono niedawno, szczepienie kobiet w ciąży prowadzi do silnej redukcji hematopoetycznych komórek macierzystych we krwi pępowinowej noworodków. https://tkp.at/2022/11/17/starke-schaedigung-der-blutbildenden-stammzellen-von-neugeborenen-durch-spike-video-florian-schilling/

U niemowląt należących do kobiet zaszczepionych w ciąży zaobserwowano średnio 80-procentową redukcję produkcji komórek macierzystych. Hematopoetyczne komórki macierzyste są niezbędne dla zdrowia i układu odpornościowego. Ta forma immunosupresji wydaje się być ściśle związana ze wzrostem liczby przypadków RSV, ponieważ organizm do walki z tą infekcją wykorzystuje hematopoetyczne komórki macierzyste pochodzące ze szpiku kostnego.

Krótko mówiąc, wszyscy jesteśmy obecnie narażeni na konsekwencje tzw. szczepionek, przygotowanych z szybkością spekulantów, a nie nauki, których szaloną, podstawową ideą jest zmuszenie komórek ludzkich do wytwarzania toksyny wirusowej w takich ilościach, że stanowią one znacznie większe zagrożenie niż sam wirus. Ale paradoksalnie, kłopoty z surowicami genetycznymi służą międzynarodowym koncernom farmaceutycznym do produkcji nowych szczepionek, z których część nadal wykorzystuje technikę mRNA – podczas długiej gry w rzeź – w oczekiwaniu na tzw. “następną pandemię”, którą starannie przygotowują…

Na podstawie: https://ilsimplicissimus2.com/2022/11/23/e-dopo-i-vaccini-aumento-esplosivo-dellinfluenza/

………………………………

Poproszono nas o opublikowanie linku do PDF (materiały Covid): https://drive.proton.me/urls/7M6R0KYZJ0#q3WGcvGNwQN3

Pubblicità