(Administrator włoskiej witryny internetowej www.nogeoingegneria.com komentuje informację: «Jest rzeczą szczególnie interesującą fakt, że NATO – według mojej wiedzy – po raz pierwszy angażuje się w gry dotyczące planowania pandemii, finansowane przez organizatorów “pandemii” Covid.»)

Oto, co można przeczytać na stronie «Johns Hopkins»:

Projekty aktualne

Zwiększenie odporności NATO na zagrożenia biologiczne —–  Strefa aktywności: Globalne bezpieczeństwo zdrowotne, Celowe zagrożenia biologiczne

Centrum zmierza do wzmocnienia globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez przygotowanie NATO na ataki biologiczne. Projekt «Boosting NATO Resilience to Biological Threats» w pierwszej kolejności zbada obecne przygotowanie NATO na zagrożenia biologiczne. Następnie, zespół przygotuje i przeprowadzi serię ćwiczeń scenariuszowych dla kierownictwa NATO, mających na celu symulację zarządzania reakcją na wybuch epidemii i wspieranie przemyśleń na temat obecnych poziomów gotowości NATO na zagrożenia biologiczne. Na koniec zespół będzie nadal angażował się we współpracę z NATO w zakresie wzmacniania gotowości na zagrożenia biologiczne.

Ćwiczenia z wykorzystaniem scenariuszy są centralnym punktem projektu i opierają się na różnych uznanych na arenie międzynarodowej zagrożeniach i problemach związanych z globalnym bezpieczeństwem zdrowotnym. Obejmują one między innymi bioterroryzm, ochronę ludności cywilnej i sił wojskowych, gromadzenie zapasów środków medycznych, informowanie o ryzyku, zamykanie granic oraz wykrywanie nowych chorób zakaźnych.

Docelowo, zespół projektowy będzie pracował nad włączeniem wymogów odporności na zagrożenia biologiczne do podstawowych wymogów NATO w zakresie gotowości cywilnej. Wspomniane wymogi dotyczące odporności obejmą zarówno cele tradycyjnie zorientowane na zdrowie publiczne, takie jak dysponowanie systemami nadzoru, wykrywania i szybkiego reagowania na zagrożenia chorobami zakaźnymi, jak i cele bardziej związane z obronnością, takie jak posiadanie kompetencji w przypadku ataku biologicznego.

Projekt wspomagany jest przez: «Open Philanthropy Foundation» (agencję, która lansowała wcześniej «pandemię małpiej ospy», o czym poniżej)

NA PODSTAWIE: https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/Center-projects/boosting-NATO-resilience.html

Wikipedia: Open Philanthropy to fundacja badawcza i grantodawcza, która przyznaje dotacje w oparciu o doktrynę efektywnego altruizmu. Została założona jako partnerstwo pomiędzy GiveWell (Elie Hassenfeldhttps://en.wikipedia.org/wiki/GiveWell) oraz Good Ventures https://en.wikipedia.org/wiki/Good_Ventures. Jej obecnymi współzarządzającymi są Holden Karnofsky https://en.wikipedia.org/wiki/Holden_Karnofsky i Alexander Berger, a głównymi fundatorami Cari Tuna https://en.wikipedia.org/wiki/Cari_Tuna i Dustin Moskovitz https://en.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz. https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Philanthropy_(organization)