FOTO: Capo Caccia https://en.wikipedia.org/wiki/Capo_Caccia_Lighthouse

Zachody słońca widziane z wyspy: