………………………………………………………………

Nad Kijowem pojawiły się co tylko niewiarygodnie wielkie stada wron…