Kwestia jest doprawdy prosta i oczywista: Od lat chcą rozczłonkować Rosję, a zaczęli to robić od Ukrainy (zamach stanu w roku 2014, embarga gospodarcze i finansowe nakładane od dawna, masowe prześladowania Rosjan, szkolenie bojówek neonazistowskich). Krótko mówiąc, mamy do czynienia z modus operandi  jakiego użyto wobec Jugosławii.

Z jakiej przyczyny się tak dzieje? – Ukraina jest bogata w metale ziem rzadkich i pszenicę. Ale nie tylko. Putin to niewygodny niepodległościowiec, który zrobił porządek z oligarchami-zdrajcami. Putinowi udało się tam, gdzie usiłował Aldo Moro i część włoskiej Demokracji Chrześcijańskiej – zmęczona dominacją USA, a może raczej wierna dyktatowi konstytucyjnemu, czyli chęci zachowania we Włoszech pewnego rodzaju gospodarki mieszanej.

Nie ma niczego gorszego dla kliki finansowo-chazarskiej niż wolny kraj prowadzący gospodarkę mieszaną, czyli dbający o ochronę własności prywatnej i swobody przedsiębiorczości wszystkich obywateli – ale przy zachowaniu ograniczeń związanych z potrzebami społecznymi i kolektywnymi realizowanymi przez państwo.

WARTO PRZYPOMNIEĆ: O tym, co “wolny rynek” zrobił w Europie z kolejami… https://web.archive.org/web/20180802213544/http://ram.neon24.pl/post/144358,o-tym-co-wolny-rynek-zrobil-w-europie-z-kolejami

Klika finansowo-chazarska coraz to efektywniej rządzi i kontroluje narody – uznane za hodowle intensywne – przy użyciu neoliberalizmu lub komunizmu, a obecnie – co jest szczytem paradoksu – chce narzucić nam rodzaj kapitało-komunizmupod szyldem “nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy”; kapitało-komunizmu – zredukowanego (w istocie rzeczy) do niewolnictwa funkcjonującego w społeczeństwie «przezroczystego» internetu i inwigilacji, ale za to z uniwersalnym dochodem dla wszystkich”, czyli okruchami – ewentualnie osłodzonymi okularami metawersu.

To oni narzucili szariat, fundamentalizm islamski, pełną burkę, terroryzm ISIS itp. w zgwałconych przez nich – bogatych w ropę naftową – krajach arabskich, aby skuteczniej zmusić owe narody do składania ofiar na ołtarzu petrodolara.

Oni narzucili apartheid w bardzo bogatej RPA, stanowiącej dominację Oppenheimera/Rotschildów w zakresie kopalni diamentów.

Zawsze oni, podczas minionych co tylko lat pandemencji, narzucili nam “pseudo- sanitarny” apartheid – poprzez maski, lockdown’y, wyrzucanie z pracy i donosy.

To oni dominowali w atrapach naszych demokracji ustanowionych po wojnie, ponieważ dopóki zło leżące u podstaw nie zostanie zlikwidowane, nie ma mowy o demokracji, która mogłaby się ostać.

A podstawowym złem jest brak demokratycznej i uczciwej kontroli nad tworzeniem pieniądza, która nie powinna znajdować się w rękach bandy bankierów (w przypadku Włoch stała się nią finansjera franko-anglo-amerykańska), ani nie powinna znajdować się w rękach podmiotów prawnych, które oszukują w ich bilansach.

Dopóki nie zostanie przywrócona publiczna własność pieniądza, każdy system gospodarczy zakończy się totalitaryzmem.

Używając pieniądza dłużnego – zawsze, okresowo i matematycznie ląduje się w cyklach recesyjnych i inflacyjnych. Wrodzone w tym typie waluty jest to, że jest ona traktowana jako TOWAR i DŁUGw reżimie sztucznego i zbrodniczego rozdziału między systemem bankowym a rządem/parlamentem/państwem i ludźmi, bez płatnika ostatniej instancji.

Euro ma wiele wad, z których pierwszą jest to, że powstało jako pochodna dolara i Systemu Rezerwy Federalnej (FED). Co to oznacza?

Oznacza to, że aby euro miało wartość, potrzebuje rezerw dolarowych, potrzebują ich instytucje kredytowe, do emisji kredytów również w euro, oraz do handlu ze światem, który to handel popychany jest aż do paroksyzmu przez globalistycznych szaleńców.

Oznacza to, że aby euro miało wartość, musi dołączyć do MFW, który intronizował dolara – MFW i petrodolara dziś zagrożonych przez ich własną szaloną politykę atlantystyczną.

Wreszcie oznacza to, że cała Europa jest satelitą USA. I tu wypowiadam banał. Ale obraz się komplikuje, bo Europa nie jest monolitem: czy zastanawiali się Państwo kiedyś nad rolą Wielkiej Brytanii? Wystarczy pomyśleć, że FED pierwotnie powstał z Banku Anglii, z którego do dziś wysysa swoją sieć pajęczą. Tymczasem Węgry i Turcja stają w opozycji. Również Serbia. A co stanie się później, zobaczymy.

W drugim obozie – gdzie znajdują się Rosja, Chin, czyli tzw. BRICS – który staje się coraz bardziej wyrazisty, widać chęć stworzenia świata wielobiegunowego z innymi walutami międzynarodowymi; Rosja przystępuje też do oczyszczania Afryki ze starego kolonializmu – nie siłą, ale na prośbę o pomoc samych Afrykanów (patrz np. wyrzucenie baz francuskich z Mali i Burkina Faso, tj. dwóch głównych krajów używających Francafrique.)

Cóż, mechanizmu destrukcji państwa opiekuńczego i gospodarki mieszanej we Włoszech doświadczyliśmy w pełni wraz z sezonami masakr, których emblematycznym przykładem są morderstwa Moro i Mattei, oraz prywatyzacje, których w żaden sposób nie da się od owych śmierci oddzielić; doświadczyliśmy demontażu państwowego IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale) oraz systemu banków publicznych i całego interesu narodowego, przekazania prawie za darmo strategicznych aktyw naszym wrogom, zagranicznym potentatom, tym, którzy ukrywają się za umowną grą tworzenia pieniądza w formie lability powierzanej temu, komu chcą. I tu mam na myśli na przykład wysoce dwuznaczną rolę Chin w przejęciu naszej infrastruktury energetycznej należącej do takich przedsiębiorstw jak Terna, Italgas i Snam przez spółkę zależną chińskiej firmy państwowej z siedzibą w Londynie. Ambiwalencja chińska i prywatyzacje przetoczyły się również przez ten kraj – pozostając zawsze w londyńsko-centrycznym kluczu rotschildowskim.

A Putin, po zakończeniu epoki głasnosti i rządach marionetki Jelcyna, próbował i częściowo mu się to udało, stworzyć suwerenną gospodarkę mieszaną. Ale to nie wszystko. To, co boli i uwiera mafię chazarską – tę która coraz bardziej bezczelnie afiszuje się ze swoimi satanistycznymi, molochiańskimi, hermafrodycznymi, kanibalistycznymi symbolami w show biznesie, mass-mediach, festiwalach, przemówieniach, a nawet ustawach prawnych – to wizja i  credo religijne, na których opiera się rosyjska siła woli i determinacja; to cerkiew prawosławna zdolna odcisnąć bardzo silny charyzmat na rosyjskim “stadzie” i skutecznie przeciwdziałać dystopijnej i diabolicznej wizji babelowskiego Zachodu znajdującego się fazie całkowitego upadku historycznego, filozoficznego, żywnościowego, ekonomicznego, sanitarnego i nie tylko.

Dlatego wystarczy przeanalizować precedensy: Libię, usiłowania w Syrii, Afganistanie, Libanie, Iraku itd., splot interesów w przeszłości pomiędzy Talibami a CIA w zakresie kontroli handlu heroiną, dotowane “kolorowe” rewolucje, które można zaobserwować również we Włoszech w ich “zielonej” formie uprawianej przez fanatycznych młodych ludzi utrudniających ruch uliczny lub zamalowujących pomniki i dzieła sztuki w ramach “walki ze zmianami klimatycznymi”, czy też ruchy takie jak ruch “sardynek”  działający we Włoszech jakiś czas temu, w ramach którego niezbyt inteligentni ludzie zostali wepchnięci w centrum uwagi massmediów. Wszystkie akcje były sponsorowane przez Sorosa i forsowane przez media, które są pudłem rezonansowym sił, o których mowa.

To tyle. Obraz jest wyrazisty. Nabierzcie odwagi, prawda toruje sobie drogę.

FONTE: https://www.mittdolcino.com/2023/02/06/il-quadro-e-lampante-sotto-il-nostro-naso/

Pubblicità