8 luty 2023

Wydział FBI w Richmond zamierza chronić mieszkańców Wirginii przed zagrożeniem “białą supremacją”, która według niego znalazła swoje schronisko wśród katolików preferujących mszę łacińską. Analityk wywiadu z biura terenowego FBI w Richmond ujawnił ten fakt w przygotowanym przez siebie raporcie wywiadowczym datowanym na 23 stycznia 2023 roku, dotyczącym «Agresywnych Ekstremistów Motywowanych Rasowo lub Etnicznie (RMVE)» i ich zainteresowania “radykalnie-tradycjonalistycznymi katolikami” (RTC). Dokument ocenia z “dużą pewnością”, że FBI jest w stanie złagodzić zagrożenie ze strony radykalnych-tradycjonalistycznych katolików poprzez rekrutację źródeł wewnątrz Kościoła Katolickiego.

Akronim ten – nowy dla wielu w dziedzinie krajowego kontr-terroryzmu – opatrzony jest przypisem autora wyjaśniającym, że RTCz reguły charakteryzują się odrzuceniem II Soboru Watykańskiego”. Autor dokonuje nieuzasadnionego założenia, że preferowanie katolickiej Mszy po łacinie zamiast w języku narodowym oraz szereg bardziej tradycyjnych poglądów na inne religie świata może być równoznaczne z “wyznawaniem ideologii antysemickiej, antyimigranckiej, anty-LGBTQ i ideologii białej supremacji.” Tenże autor rysuje ważne rozróżnienie pomiędzy “tradycyjnymi katolikami” – zwyczajnie wolą Tradycyjną Mszę Łacińską i nauki sprzed Soboru Watykańskiego II – a RTC, którzy popierają “bardziej ekstremistyczne przekonania ideologiczne oraz brutalną retorykę.”

Wnikliwy czytelnik może się zastanawiać, z jakich powodów autor uważa, że tego rodzaju podziały istnieją i czy istnieją dowody na «ekstremistyczną i brutalną retorykę wewnątrz Kościoła Katolickiego». Notatka analityka nie podaje konkretów. Kiedy FBI generuje raport wywiadowczy, ważne jest, aby zwrócić uwagę na analizowane źródła. Zazwyczaj ścisła weryfikacja źródeł usuwa stronniczość i tendencyjność, więc produkt jest zgodny zarówno z prawem federalnym, jak i może stanowić wartość dodaną do całościowej misji FBI. Warto zauważyć, że omawiany dokument został sprawdzony i zatwierdzony do publikacji przez głównego radcę prawnego wydziału FBI w Richmond, który jest najwyższym rangą prawnikiem biura.

Zamieszczone na końcu dokumentu załączniki odnoszą się do szeregu artykułów autorstwa Southern Poverty Law Center (SPLC). Na przykład, Załącznik D jest bezpośrednią kopią listy opracowanej przez SPLC: “Radical Traditional Catholicism Hate Groups”, łącznie z adresem internetowym, do którego uzyskano dostęp. Wydaje się, że  SPLC jest źródłem dla przekonań analityka wywiadu, że RTC istnieją i że są antysemitami.

Opis SPLC w odniesieniu do tejże “grupy nienawiści” stwierdza, że RTC “mogą stanowić największą pojedynczą grupę groźnych antysemitów w Ameryce”. Często w świecie wywiadu, po tego typu stwierdzeniu bez żadnych ustalonych dowodów, często pojawia się akronim “NFI” czyli “No Further Information”, aby wskazać, że jest to opinia nieuzasadniona. Dodatkowo SPLC stwierdza, że RTC “wyznają skrajnie konserwatywne ideały społeczne w odniesieniu do kobiet.” Nic, co podaje SPLC, nie wskazuje na liczbę wyznawców owej rzekomej ideologii ani na żadne przypadki przemocy. https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/radical-traditional-catholicism

Ten brak dowodów i rażąca stronnicza ślepota jest jednym z wielu powodów, dla których FBI zdystansowało się od SPLC jako źródła w ciągu ostatnich 10 lat. Raport wywiadowczy zawiera również cytaty endnote z dwóch innych źródeł, tj. skrajnie lewicowego magazynu internetowego Salon i równie lewicowego The Atlantic. https://www.salon.com/2022/12/02/christian-nationalisms-supremacy-crisis-bitter-battle-on-the-far-right/ https://www.theatlantic.com/world/ (…)

DOKUMENT FBI zatytułowany “Interest of Racially or Ethnically Motivated Violent Extremists in Radical-Traditionalist Catholic Ideology Almost Certainly Presents New Mitigation Opportunities” pod linkiem poniżej:

NA PODSTAWIE: https://www.uncoverdc.com/2023/02/08/the-fbi-doubles-down-on-christians-and-white-supremacy-in-2023/

……………………………..

9 luty 2023

FBI wycofuje wyciekły dokument orkiestrujący śledztwo przeciwko katolikom tradycjonalistom

FBI twierdzi, że wycofuje wyciekły dokument opublikowany w Internecie 8 lutego 2023, który wydaje się ujawniać, że oddział biura w Richmond rozpoczął dochodzenie w sprawie “radykalnych tradycjonalistów katolickich” i ich możliwych powiązań ze “skrajnie prawicowym ruchem białych nacjonalistów”. W odpowiedzi na zapytanie witrynyCNA, FBI odpowiedziało, że usunie dokument, ponieważ “nie spełnia on naszych rygorystycznych standardów.”

Dokument, który został opublikowany na stronie UncoverDC (zamieszczony powyżej) nosi tytuł “Interest of Racially or Ethnically Motivated Violent Extremists in Radical-Traditionalist Catholic Ideology Almost Certainly Presents New Mitigation Opportunities”, określa katolików, którzy są zainteresowani Tradycyjną Mszą Łacińską jako potencjalnie powiązanych z grupami ekstremistów posługujących się przemocą. (…) https://www.catholicnewsagency.com/news/253600/fbi-retracts-leaked-document-orchestrating-investigation-of-catholics