18 stycznia 2023 roku, brytyjska gazeta The Guardian opublikowała artykuł silnie oskarżający tzw. system kredytów węglowych https://gsscert.com/what-are-carbon-offsets/ generowanych przez projekty REDD+ (Redukcja emisji z wylesiania i degradacji lasów) certyfikowane zgodnie z międzynarodowym standardem VERRA https://redd.unfccc.int/ https://en.wikipedia.org/wiki/Reducing_emissions_from_deforestation_and_forest_degradation http://verra.org/about/overview/ https://verra.org/about/board-of-directors/ https://en.wikipedia.org/wiki/Verified_Carbon_Standard.

Projekty REDD+ to projekty NBS (Nature Based Solutions) zorientowane na zachowanie i ochronę lasów przed degradacją środowiska i wylesianiem antropogenicznym: kredyty węglowe owych projektów są obliczane pod kątem szacowanych sytuacji możliwego pogorszenia i degradacji lasów, czemu mają zapobiec działania związane z projektem, którego kredyty węglowe (“avoidance”) są następnie certyfikowane (wyłącznie) według standardów VERRY.

Wspomniany artykuł opiera swoje uzasadnienie na trzech publikacjach naukowych (West et al. 2020, West et al. 2023 oraz Guizar Coutiño et al. 2022), które proponując inne podejście niż metodologia VERRY w zakresie modelowania obliczeń bazowych, uzyskują alarmujące wręcz wyniki, które skłaniają The Guardian do bardzo mocnego stwierdzenia, typu: “Ponad 90% offsetów węglowych z tytułu ochrony lasów jest bezwartościowych”. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2004334117#fig05 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35713105/

…………………………….

«The Guardian»: Jak wynika z analizy, ponad 90% offsetów węglowych dotyczących lasów deszczowych, realizowanych przez największą firmę certyfikującą, jest bezwartościowych. Dochodzenie w sprawie standardu węglowego Verry wykazało, że większość z nich to “kredyty pozorne” mogące pogorszyć globalne ocieplenie.

Leśne offsety węglowe zatwierdzone przez wiodącą na świecie firmę certyfikującą i wykorzystywane przez Disneya, Shell, Gucci i inne wielkie korporacje są w dużej mierze bezwartościowe i mogą pogorszyć globalne ocieplenie – wynika z nowego dochodzenia.

Badania dotyczące działalności Verry, wiodącego na świecie standardu węglowego dla szybko rosnącego rynku dobrowolnych offsetów o wartości 2 mld dolarów (1,6 mld funtów), wykazały, że w oparciu o analizę znacznego odsetka projektów, ponad 90% ich kredytów offsetowych dla lasów deszczowych – jednych z najczęściej wykorzystywanych przez firmy – to prawdopodobnie “kredyty fantomatyczne”, niereprezentujące rzeczywistej redukcji emisji.

Analiza budzi wątpliwości co do kredytów zakupionych przez wiele znanych na całym świecie firm – niektóre z nich oznaczyły swoje produkty jako “neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla” lub powiedziały swoim konsumentom, że mogą latać, kupować nowe ubrania lub jeść określone produkty żywnościowe bez pogarszania kryzysu klimatycznego. Wielokrotnie wyrażano jednak wątpliwości, czy są one rzeczywiście skuteczne.

Dziewięciomiesięczne śledztwo zostało zrealizowane przez Guardiana, niemiecki tygodnik Die Zeit https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F2023%2F04%2Fco2-zertifikate-betrug-emissionshandel-klimaschutz oraz SourceMaterial https://www.source-material.org/vercompanies-carbon-offsetting-claims-inflated-methodologies-flawed/ – organizację non-profit zajmującą się dziennikarstwem śledczym. Opiera się ono na nowych analizach badań naukowych dotyczących programów Verry dotyczących lasów deszczowych.

Wykorzystano również dziesiątki wywiadów i relacji na miejscu z naukowcami, specjalistami z branży i rdzennymi społecznościami. Ustalenia, które zostały mocno zakwestionowane przez Verrę, mogą wywołać poważne wątpliwości u firm, które polegają na offsetach jako części ich strategii “zero netto”.

VERRA, z siedzibą w Waszyngtonie, zarządza szeregiem wiodących standardów środowiskowych w zakresie działań na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju, w tym swoim zweryfikowanym standardem węglowym (VCS), który wydał ponad 1 mld kredytów węglowych. Zatwierdza trzy czwarte wszystkich dobrowolnych offsetów. Jej program ochrony lasów deszczowych stanowi 40% zatwierdzonych przez nią kredytów i został uruchomiony przed porozumieniem paryskim w celu generowania przychodów na rzecz ochrony ekosystemów.

Verra przekonuje, że wnioski wyciągnięte z badań są błędne i kwestionuje ich metodologię. I zaznacza, że ich praca realizowana od roku 2009 pozwoliła na skierowanie miliardów dolarów na niezbędne działania związane z ochroną lasów.

Dochodzenie wykazało, że:

Jedynie garstka projektów Verra dotyczących lasów deszczowych wykazała dowody na zmniejszenie wylesiania, zgodnie z dwoma badaniami, przy czym dalsza analiza wskazuje, że 94% kredytów nie przyniosło żadnych korzyści dla klimatu.

Zagrożenie dla lasów zostało zawyżone średnio o około 400% w przypadku projektów Verra, według analizy badania przeprowadzonego w 2022 roku przez Uniwersytet w Cambridge.

Gucci, Salesforce, BHP, Shell, easyJet, Leon i Pearl Jam znalazły się wśród dziesiątek firm i organizacji, które kupiły offsety lasów deszczowych zatwierdzone przez Verrę pod kątem roszczeń środowiskowych.

Kwestie praw człowieka są poważnym problemem w co najmniej jednym z projektów offsetowych. Guardian odwiedził sztandarowy projekt w Peru i pokazano mu filmy, na których mieszkańcy twierdzą, że ich domy są wycinane piłami łańcuchowymi i linami przez strażników parku i policję. Mówili o przymusowych eksmisjach i napięciach z władzami parku.

Dochodzenie stwierdza: “To wszystko jest rozczarowujące i przerażające”

Aby ocenić kredyty, zespół dziennikarzy przeanalizował wyniki trzech badań naukowych, które wykorzystały zdjęcia satelitarne do sprawdzenia wyników wielu projektów offsetowych dla lasów, znanych jako programy Redd+. Chociaż wiele badań przyglądało się offsetom, są to jedyne trzy znane, które próbowały zastosować rygorystyczne metody naukowe do pomiaru unikniętego wylesienia.

Organizacje, które tworzą i prowadzą te projekty, opracowują własne prognozy dotyczące ilości wylesień, które uda im się powstrzymać, stosując zasady Verra. Prognozy są oceniane przez zatwierdzoną przez Verra stronę trzecią, a jeśli zostaną zaakceptowane, są następnie wykorzystywane do generowania kredytów, które firmy mogą kupić i wykorzystać do zrównoważenia swoich własnych emisji dwutlenku węgla. (…)

Ciąg dalszy artykułu pod linkiem: https://www.theguardian.com/environment/2023/jan/18/revealed-forest-carbon-offsets-biggest-provider-worthless-verra-aoe

……………………………….

O szwindlu “węglowym” VERRY mówi się również we Włoszech – VIDEO: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/quartarepubblica/linchiesta-sul-lato-oscuro-dellambientalismo_F312336401009C09

Pubblicità