Pielęgniarka – pod warunkiem zachowania – anonimowości odpowiad na pytania dziennikarki Mediaset:

PYTANIE: W jakim stanie chorzy byli przywożeni do szpitala?

Pracowałam na oddziałach Covid od początku pandemii – oddziałach terapii intensywnej i półintensywnej. Chorzy byli przywożeni do szpitala w stanie bardzo ciężkim. W domach byli leczeni, że tak powiem – w przenośni. Kiedy przywożono ich do szpitala, dosłownie zaczynano ich bombardować wszystkimi możliwymi rodzajami lekarstw, a więc kortyzonem, antybiotykami, heparyną. Ale dlaczego tego typu leczenia nie zaczynano od początku (ich choroby)?

PYTANIE: Co się działo kiedy do szpitali przywożono seniorów z domów opieki?

Zamykano ich w salach szpitalnych. Powiedziano nam, że kiedy mamy tam wejść, powinniśmy przebywać z nimi jak najkrócej, ze względu na zagrożenie infekcją. Z tego względu, oni po prostu tracili jakikolwiek kontakt z ludźmi. Bardzo często byli unierochomiani, tzn. ich ręce, a także nogi były przywiązywane do łóżek.

PYTANIE: I umierali w takich właśnie okolicznościach?

Tak, umierali w sytuacji całkowitego osamotnienia.

Był także etap, na którym chorym podawano leki przeciwwirusowe, według zaleceń Ministerstwa Zdrowia i okazało się, że owe leki dodatkowo pogarszały stan zdrowia chorych, ale dyspozycje mówiły, że pomimo to powinniśmy podawać je. Tyle że ja byłam osobą, która realizowała polecenie i odnosiłam wrażenie, że trzymam w rękach broń, która zabija. Z tego względu, zdarzało się, że dokonywałam wyboru zgodnego z moim sumieniem i nie podawałam leku tylko roztwór fizjologiczny – żeby nie szkodzić choremu dodatkowo. Oczywiście, robiłam to potajemnie.  

 PYTANIE: A gdy chory nie mógł być wysłany na oddział terapii intensywnej? – Jak postępowano z taką osobą?

Kiedy sytuacja ulegała pogorszeniu, nie można było zrobić niczego innego jak prowadzić ich w kierunku śmierci.

PYTANIE: Było to coś w rodzaju eutanazji?

W pewien sposób, tak. Był uruchamiany protokół z użyciem odpowiednich leków, takich jak morfina, środki uspokajające i krótko mówiąc, pozostawiało się te osoby…  (płacz pielegniarki)

PYTANIE: Ilu widziałaś chorych odurzonych środkami uspokajającymi – prowadzonych w kierunku śmierci?

Wielu.

VIDEO: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/le-bugie-sul-covid-ora-vogliamo-la-verita-anche-sui-vaccini_F312336201009C09

Pubblicità