Plakatowanie rozpoczęte dziś w nocy będzie trwało przez najbliższe dwa tygodnie. W nadziei, że prałaci i monsignorzy, którzy codziennie wchodzą i opuszczają święte mury, zwrócą uwagę na zdanie, które widnieje na wszystkich plakatach: “Z miłości do Papieża. Za pokój i jedność w Kościele. Za wolność tradycyjnej Mszy łacińskiej”.

Każda z czterech wersji plakatu opatrzona jest cytatem i wizerunkiem jednego z papieży najbardziej bezpośrednio związanych z tradycyjną liturgią, takich jak św. Pius V, św. Jan Paweł II i Benedykt XVI – począwszy od wypowiedzi, przy pomocy której, ten ostatni przywrócił pełne obywatelstwo owej formie liturgicznej: “To, co było święte dla poprzednich pokoleń, pozostaje święte i wielkie także dla nas i nie może być nagle całkowicie zakazane, czy wręcz oceniane jako szkodliwe”. Właśnie to, co w sposób niewytłumaczalny, dzieje się w kontekście najnowszych działań Watykanu, które mają na celu zdławienie i położenie kresu istnienia tegoż obrzędu, tak jakby przestał być “święty i wielki” i stał się “szkodliwy”.

«Dekretujemy i oświadczamy, że niniejsze Litery w żadnym momencie nie mogą być odwołane lub pomniejszone, lecz zawsze pozostaną w pełnej mocy i skuteczności» – przypomina na plakacie Pius V.

Na plakatach zacytowana jest również wypowiedź Wojtyły z roku 2001, w którym polski papież powiedział, że:“W Mszale Rzymskim, znanym jako Mszał św. Piusa V, podobnie jak w różnych liturgiach wschodnich, znajdują się przepiękne modlitwy, przy pomocy których kapłan wyraża najgłębsze poczucie pokory i czci wobec świętych tajemnic: odsłaniają one samą istotę każdej liturgii”.

Brak jest na plakatach jakichkolwiek akronimów inicjatorów akcji, ponieważ wszyscy jej promotorzy “uczestniczą na własny rachunek, chociaż wywodzą się z różnych rzeczywistości katolickich (takich jak blogi Messainlatino i Campari & de Maistre oraz stowarzyszenia Coordinamento Nazionale del Summorum Pontificum i Ass. San Michele Arcangelo)” –  informuje komunikat prasowy w języku włoskim i angielskim, wydany jednocześnie z rozpoczęciem akcji plakatowania. http://blog.messainlatino.it/2023/03/breakingnews-la-liturgia-tradizionale.html

FONTE: https://lanuovabq.it/it/manifesti-in-zona-vaticano-liberta-per-la-messa-in-latino https://www.ilgiornale.it/news/vaticano/appello-bergoglio-i-manifesti-ratzinger-e-wojtyla-basta-2131777.html https://www.marcotosatti.com/2023/03/28/messa-antica-manifesti-intorno-al-vaticano-galleria/