«Od pola do stołu»: O tym, jak UE i kabała z Davos planują kontrolować rolnictwo

F. William Engdahl       29 wrzesień 2021

Ilekroć słyszymy słowo “zrównoważony”, dobrze by było, byśmy krytycznie przyjrzeli się temu, co kryje się za ładnie brzmiącymi określeniami. W przypadku globalistycznej Agendy 2030 – z jej 17 zrównoważonymi celami zaplanowanymi do roku 2030, ten dotyczący stworzenia “zrównoważonego rolnictwa” – po bliższym przyjrzeniu się mu – zniszczy ogromną część produkcji rolnej UE i spowoduje wzrost i tak już rosnących światowych cen żywności. Komisja Europejska nazywa swój Zielony Ład dla żywności uroczym tytułem “Farm to Fork”. Jest on wspierany przez wszechobecne Światowe Forum Ekonomiczne Klausa Schwaba i ich Wielki Reset.

Należy pamiętać, że określenie “zrównoważony” – według ONZ i Światowego Forum Ekonomicznego w Davos oznacza osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do roku 2050. Tymczasem nie istnieje żadne niezależne badanie naukowe dowodzące, że CO2 zagraża naszej planecie, powodując globalne ocieplenie. Istnieją jedynie miriady wątpliwych, sowicie sfinansowanych modeli komputerowych. Ten nieszkodliwy gaz jest niezbędny dla wszystkich ludzi, zwierząt i roślin. Obecnie, Komisja Unii Europejskiej forsuje odgórny radykalny program w sercu rolnictwa drugiego najważniejszego producenta żywności na świecie, jako część swojego nieprzemyślanego Zielonego Ładu UE. Jeśli zostanie on wdrożony, co jest prawdopodobne, spowoduje drastyczne zmniejszenie plonów, poważne ograniczenie dostaw białka pochodzącego z mięsa oraz, co być może najbardziej niebezpieczne, obalenie obecnego prawa UE regulującego nowe uprawy modyfikowane genetycznie, czyli GMO2. Spowoduje to konsekwencje globalne.

“Od pola do stołu”

W maju 2020 roku Komisja Europejska opublikowała swoją strategię “Farm to Fork”. Oficjalna retoryka Brukseli sprawia, że brzmi to tak, jakby nadchodziła żywnościowa nirwana. Twierdzą oni, że: “Strategia Farm to Fork znajduje się w samym centrum Europejskiego Zielonego Ładu, mającego na celu uczynienie systemów żywnościowych sprawiedliwymi, zdrowymi i przyjaznymi dla środowiska.” Wow, to brzmi super.

Następnie przechodzą do prawdziwej agendy: “Musimy przeprojektować nasze systemy żywnościowe, które dziś odpowiadają za prawie jedną trzecią globalnej emisji GHG (Green House Gas), zużywają duże ilości zasobów naturalnych, powodują utratę bioróżnorodności i negatywny wpływ na zdrowie…”. Jest to sprytny sposób demonizowania rolników i naszej produkcji żywności jako producentów CO2. Rozwiązanie? – “Nowe technologie i odkrycia naukowe, w połączeniu z rosnącą świadomością społeczną i popytem na zrównoważoną żywność, przyniosą korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.”  O jakie nowe technologie chodzi, zostanie wkrótce wyjaśnione. https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

Jak niewybieralni biurokraci w Brukseli planują “przeprojektować nasze systemy żywnościowe”, aby wyeliminować jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych do roku 2050? – Doprowadzając rolników do bankructwa poprzez wymóg nowych, kosztownych nakładów na produkcję i radykalnie nowych, genetycznie zmanipulowanych, opatentowanych roślin o niesprawdzonym bezpieczeństwie. Przede wszystkim jednak planują oni znieść obowiązujący de facto zakaz uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych. Osobom niezorientowanym, wyjaśniamy, że chodzi o tę samą niesprawdzoną, ryzykowną technologię modyfikacji genetycznej przy użyciu CRISPR, zastosowaną w szczepionkach mRNA COVID-19 firmy Pfizer i Moderna.

Komisarz UE ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski, mówi o Zielonej Agendzie «Farm to Fork»: “Rolnicy będą musieli radykalnie przekształcić swoje metody produkcji i jak najlepiej wykorzystać rozwiązania technologiczne, cyfrowe i przestrzenne, aby zapoczątkować nową transformację w rolnictwie.” A więc planują radykalną transformację. Już teraz brzmi to złowieszczo.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Wojciechowski

Zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego wolnego od pestycydów do 25% w całej UE, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia pestycydów chemicznych o 30% do roku 2030, brzmi wspaniale dla osób niezorientowanych. Podobnie jak twierdzenia Monsanto i przemysłu GMO, że ich uprawy GMO zmniejszają zapotrzebowanie na pestycydy – mamy do czynienia z kłamstwem. UE używa go jako przynęty, aby wprowadzić radykalną zmianę w obecnych rygorystycznych zasadach UE dotyczących dopuszczenia roślin i zwierząt genetycznie modyfikowanych do produkcji rolnej. W dokumencie “Farm to Fork Green Deal” z maja 2020 roku, UE stwierdza, że Komisja “przeprowadza analizy potencjału nowych technik genomicznych w celu poprawy zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw żywności”. Chodzi o edycję genów – modyfikację genetyczną metodą CRISPR/Cas9.

Nowe techniki genomiczne

W kwietniu tego roku, Komisja UE opublikowała badanie na temat nowych technik genomicznych (NGT). Metody NGT pozwalają na produkcję roślin, a nawet zwierząt, których genom został zmodyfikowany. Raport twierdzi, że NGT, «techniki zmiany genomu organizmu, mogą potencjalnie przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego w ramach celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii “od pola do stołu”». Sprawozdanie wzywa do “debaty publicznej” w celu zmiany surowych przepisów UE dotyczących zatwierdzania upraw GMO, które wymagają szeroko zakrojonych badań i etykietowania upraw GMO.

https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19596-gene-edited-and-other-gm-crops-highly-unlikely-to-make-food-system-more-sustainable

Ustawa ta – z roku 2001 – skutecznie ograniczyła stosowanie GMO w całej UE w przeciwieństwie do USA, gdzie nieuregulowane GMO dominują w kluczowych uprawach. W roku 2018, Europejski Trybunał Sprawiedliwości – sąd UE, orzekł, że rośliny genetycznie modyfikowane powinny podlegać tym samym rygorystycznym przepisom, co organizmy genetycznie modyfikowane pierwszej generacji (GMO). Kluczem do Agendy Davos i unijnego programu Farm to Fork jest radykalne ograniczenie pestycydów, które mają być zastąpione przez uprawy genetycznie modyfikowane – rzekomo zdolne do zastąpienia pestycydów.

Komisja UE, w zmowie z Bayer-Monsanto i innymi członkami lobby agrobiznesu GMO, ciężko pracuje nad usunięciem tegoż sądowego ograniczenia. Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Stella Kyriakides (ta sama, która zainkasowała 4 miliony euro od Big Pharma, dokonując zakupu “szczepionek anty-Covid” – https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003175_EN.html), odnosząc się do kwietniowego opracowania UE, powiedziała: “Badanie, które dziś publikujemy, stwierdza, że Nowe Techniki Genomiczne pozwalają promować zrównoważony rozwój produkcji rolnej, zgodnie z celami naszej strategii «Farm to Fork»”. Nowe Techniki Genomiczne to eufemizm dla upraw genetycznie zmodyfikowanych.

https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19596-gene-edited-and-other-gm-crops-highly-unlikely-to-make-food-system-more-sustainable

Franz Timmermans, wiceprezydent UE odpowiedzialny za «Zielony Ład», otwarcie przyznał się do tego, że obietnica dużych cięć w zużyciu pestycydów jest wyłącznie przynętą, sugerując, że będzie to możliwe dzięki zniesieniu ograniczeń w zakresie edycji genów. Powiedział on na niedawnej konferencji «Zielonego Tygodnia» UE, że celem UE jest danie rolnikom narzędzi do wdrożenia rolnictwa precyzyjnego i wykorzystania odkryć naukowych do optymalizacji materiału siewnego: “W ten sposób ograniczymy naszą zależność od pestycydów”. Precyzyjne rolnictwo i odkrycia naukowe w celu optymalizacji materiału siewnego to brukselski eufemizm dla masowego wprowadzenia niekontrolowanego edytowania genów. Timmermans kontynuował: “Przejście na rolnictwo ekologiczne nie oznacza, że wszyscy musimy skubać trawę i mieszkać w jaskiniach; powinniśmy korzystać z najnowszych technologii, które nas tam zaprowadzą.” Oznacza to używanie metody CRISPR do edycji genów.

https://sciencebusiness.net/news/member-states-want-commission-decide-use-gene-editing-animal-and-plant-breeding

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_CRISPR/Cas

https://pl.wikipedia.org/wiki/CRISPR

Tłumacząc na język przystępny, sednem «Farm to Fork» jest planowane obalenie orzeczenia sądu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z roku 2018, które traktuje rośliny lub zwierzęta poddane edycji genów CRISPR według tych samych surowych “zasady ostrożności”, które obowiązują GMO. W przypadku braku jakichkolwiek ograniczeń, firmy zajmujące się edycją genów, takie jak Bayer-Monsanto, będą mogły swobodnie wprowadzać eksperymentalne i niesprawdzone genetycznie zmienione rośliny i zwierzęta do naszej diety – bez etykietowania.

Tego rodzaju wolny od ograniczeń reżim edycji genetycznej istnieje już w USA, gdzie USDA i organy regulacyjne zezwalają na stosowanie oleju sojowego zmodyfikowanego genami CRISPR, grzybów, które nie brązowieją, pszenicy z większą ilością błonnika, wysokoplennych pomidorów, rzepaku odpornego na herbicydy i ryżu, który nie absorbuje zanieczyszczeń gleby w miarę wzrostu. https://phys.org/news/2019-03-gene-edited-food-quietly-restaurant-cooking.html

Wśród amerykańskich projektów dotyczących zwierząt, w produkcji których zastosowano inżynierię genetyczną, znajdują się tak kontrowersyjne projekty, jak krowy, które rodzą wyłącznie cielęta płci męskiej – dzięki metodzie CRISPR; świnie, które nie wymagają kastracji; krowy mleczne bez rogów oraz sumy o zwiększonej masie mięśni, również stworzone przy użyciu CRISPR. https://crispr-gene-editing-regs-tracker.geneticliteracyproject.org/united-states-animals/. Ślinka napływa do ust… (na takie smakołyki)

Metoda CRISPR: Ogromne zagrożenia – brak korzyści

Największe naciski lobbingowe mające na celu usunięcia przepisów UE dotyczących genetycznie modyfikowanych upraw lub zwierząt pochodzą od Bayer-Monsanto i innych gigantów agrobiznesu GMO, w tym Syngenty, BASF i DowDupont’s Corteva. W listopadzie 2020, Liam Condon, prezes Bayer-Monsanto Crop Science Division powiedział podczas konferencji Bayer Future of Farming, że Bayer lobbuje “bardzo mocno”, aby zmienić unijne przepisy dotyczące GMO i zliberalizować edytowanie genów. Condon stwierdził: “Naciskamy bardzo mocno, ponieważ uregulowania powinny dogonić technologię i pozwolić na wykorzystanie tej technologii, [nie tylko] z korzyścią dla Europejczyków, a także dla innych populacji na całym świecie, które wzorują się na Europie w sprawie regulacji”. Condon nazwał edycję genów i technologię CRISPR “niesamowitym przełomem”, który pozwoliłby rolnictwu stać się bardziej zrównoważonym. https://gmwatch.org/en/news/archive/2020-articles/19598-bayer-lobbying-very-strongly-to-change-eu-s-gmo-regulations-to-exempt-gene-editing To, co Condon pominął, to fakt, że deregulacja upraw genetycznie zmodyfikowanych umożliwi Bayer-Monsanto i innym głównym firmom GMO pobieranie opłat od rolników za ich opatentowane “zrównoważone” nasiona.

Genetyczne edytowanie roślin i zwierząt wcale nie jest wolne od ryzyka, jak się twierdzi. Technologia ta nie jest w ogóle ani precyzyjna, ani kontrolowana i często prowadzi do nieprzewidzianych rezultatów, takich jak niezamierzone zmiany genetyczne, a nawet niezamierzone dodanie obcego DNA (należącego do innych gatunków) lub nawet całych obcych genów do genomu organizmów poddanych edycji genów.

Jest to wciąż nowa, eksperymentalna technlogia. Jej zwolennicy, tacy jak Bayer-Monsanto, twierdzą, że edytowanie genów roślin jest precyzyjne. Jednak badania wykazały, że jest to dalekie od udowodnienia. Dr Allison K Wilson z The Bioscience Resource Project twierdzi, że “metody edycji genów roślin są również podatne na wprowadzanie UTs (niezamierzonych cech lub uszkodzeń genetycznych)… nowe dane pochodzące zarówno od zwierząt jak i roślin wskazują, że edytowanie genów może powodować niezamierzone mutacje w miejscu docelowym lub w jego pobliżu. Zalicza się do nich wprowadzenie wektorowego, bakteryjnego i innego zbędnego DNA, oraz niezamierzone wprowadzenie dużych delecji i rearanżacji DNA.”

https://www.genomeweb.com/gene-silencinggene-editing/crispr-genome-editing-may-cause-more-complex-rearrangements-deletions

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05736-3

To nie są drobne wady, które można zignorować. Wilson podsumowuje, że “rezultaty edycji genów roślin są nieprecyzyjne i nieprzewidywalne, oraz że w zależności od kombinacji użytych technik, edycja genów może być wysoce mutagenna. Podczas gdy w teorii, może kiedyś stanie się możliwe stworzenie genetycznie zmodyfikowanej uprawy, która spełnia szerokie wymagania zrównoważonego rolnictwa – w praktyce wydaje się bardzo mało prawdopodobne, aby kiedykolwiek stało się to realne.”

Według analizy strategii UE «Farm to Fork» przeprowadzonej przez Global Ag Media: “Skutkiem wdrożenia tychże strategii będzie bezprecedensowe zmniejszenie zdolności produkcyjnych UE i dochodów jej rolników. Wszystkie sektory wykazują spadek produkcji od 5% do 15%, przy czym najbardziej dotknięte są sektory hodowlane… Tymczasem, niezależnie od scenariusza, ceny produkcji wykazują wzrost netto o około 10%, co ma negatywny wpływ na dochody większości rolników”.

Unijny związek rolników Copa-Cogeca ostrzega, że polityka ta doprowadzi do bezprecedensowego zmniejszenia zdolności produkcyjnych w rolnictwie. Ale to właśnie jest prawdziwym zamiarem “zrównoważonego rolnictwa”.

https://www.thepoultrysite.com/news/2021/08/opinion-eus-assessment-of-the-farm-to-fork-strategy-presents-inconvenient-truths

Davos i unijny program «Farm to Fork»

Radykalna “zielona agenda” UE «Farm to Form» znajduje swoje echo w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, które już w roku 2014 promowało to, co określiło jako “Enabling Trade: From Farm to Fork”.

W raporcie WEF ze stycznia 2018 roku stwierdzono, że “technologie edycji genów, takie jak CRISPR-Cas, mogą zapewnić sposób na osiągnięcie wielocechowych ulepszeń, powodując stopniową zmianę wydajności, jednocześnie poprawiając odporność na suszę i zawartość odżywczą pożywienia”. Raport został opracowany wspólnie z McKinsey & Co w ramach inicjatyw WEF Food Security and Agriculture Initiatives oraz ich Great Reset-u. Partnerami Forum WEF są Bayer, Syngenta, BASF.

Według strony internetowej WEF: “Światowe Forum Ekonomiczne na swoim dorocznym spotkaniu w Davos w styczniu 2020 roku zgromadziło liderów z branży i biznesu wraz z wiceprezesem Fransem Timmermansem, aby zbadać, w jaki sposób przyspieszyć Europejski Zielony Ład”. Obecny był również Liam Condon z firmy Bayer, a także szefowie firm Syngenta i BASF. https://www.weforum.org/communities/ceo-action-group-for-a-european-green-deal

Jeśli sektor rolnictwa Unii Europejskiej objęty zostanie reżimem organizmów genetycznie modyfikowanych – a w konsekwencji jego produkcja zostanie radykalnie ograniczona – doprowadzi to do jeszcze większych niedoborów żywności na całym świecie. Taki jest plan Davos wraz z ich eugenicznym programem Wielkiego Resetu – COVID-19. Nazywanie tego «Od pola do stołu» («Farm to Fork») sprawia, że sprawa wygląda na nieszkodliwą. Ale w rzeczywistości jest całkiem inaczej.

https://journal-neo.org/2021/09/29/farm-to-fork-how-the-eu-and-the-davos-cabal-plan-to-control-agriculture/

Teksty archiwalne:

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=16805&Itemid=55

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=17460&Itemid=55

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=16751&Itemid=55

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=16764&Itemid=55