Artykuł został opublikowany 26 października 2021, przez Cell Discovery, czasopismo naukowe online należące do grupy Nature i zdążył obiec już całą sieć. Tytuł pracy, który jest bardzo znaczący, brzmi: «Kompleksowe badania wykazały spójne zmiany patofizjologiczne po szczepieniu szczepionkami anty-COVID-19».

Mowa w niej o badaniach przeprowadzonych przez chińskich naukowców na zdrowych ochotnikach po podaniu im szczepionki, u których zaobserwowano istotne zmiany w poziomie hemoglobiny A1c, stężeniu sodu i potasu w surowicy, profilach krzepnięcia i funkcjonowaniu nerek, a także istotne zmiany w ekspresji genów należących wielu różnych typów komórek odpornościowych. Podsumowując, studium zaleca wzmożoną ostrożność przy szczepieniu osób obciążonych występującymi wcześniej schorzeniami, w tym cukrzycą, zaburzeniami równowagi elektrolitowej, zaburzeniami czynności nerek i zaburzeniami krzepnięcia.

https://www.nature.com/articles/s41421-021-00329-3

https://www.nature.com/articles/s41421-021-00329-3.pdf
Pubblicità