W roku 1946, laureat Nagrody Nobla, Irving Langmuir sądził, że wraz ze swoim zespołem z General Electric Corporation odkrył sposób na kontrolowanie pogody przy pomocy środków zasiewających chmury, takich jak suchy lód i jodek srebra. Rok później we współpracy z armią USA próbowali odwrócić ze swojej ścieżki huragan. Po zasianiu, huragan skierował się w stronę lądu, za sprawą tego, co później uznano za naturalne prądy kierunkowe, i zniszczył Savannah w stanie Georgia. Planowana konferencja prasowa została odwołana, ale Langmuir nadal twierdził, że może kontrolować huragany i wpływać na pogodę w kraju. Zaproponował nawet zasianie całego basenu Pacyfiku w ramach eksperymentu na dużą skalę, obliczonego na wygenerowanie efektów w skali globalnej. https://en.wikipedia.org/wiki/Irving_Langmuir

W roku 1954, na okładce Collier’s pojawił się nawet wizerunek technokraty sterującego dźwigniami kontroli pogody.

Stany Zjednoczone prowadziły z ZSRR wyścig o kontrolę nad pogodą, a generał Strategicznego Dowództwa Lotnictwa ogłosił w prasie, że naród, który kontroluje pogodę, będzie kontrolował świat. https://www.historyonthenet.com/history-of-the-strategic-air-command-sac

Historia kontroli pogody ma długą historię. Zaczyna się ponad 100 lat temu.

Poniżej chcemy skupić się na aspekcie, który w okresie wielkiej suszy może być bardzo interesujący. Wystarczy spojrzeć na niebo, by przekonać się, że dziwne manewry pozostawiające widoczne ślady, mają wpływ na zjawiska pogodowe, jak to miało miejsce w ubiegłych dniach. Nie mamy na tym etapie do czynienia z projektami operacji na dużą skalę https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_LAC. One były realizowane i są realizowane obecnie. Mają miejsce i są różnej “natury”. Ponadto, nie jest łatwo określić, jaka to jest “natura”.

https://wn.com/porton_down_chemtrail_experiments_1958/location

Przyjrzyjmy się teraz konkretom teraźniejszości.

Prognoza pogody zapowiadała pożądane deszcze na północy i w centrum Włoch, ale deszcze nie nadeszły. Obraz satelitarny zdawał się potwierdzać te przewidywania, lecz nadciągające chmury rozproszyły się i zostały zastąpione przez “welony” i sztuczne smugi.

Amerykański patent z 13 października 1959 roku mówi o modyfikowaniu atmosfery pod kątem uniemożliwienia opadów. Zaprezentowany przez nas patent nie stanowi wyjaśnienia faktycznych wydarzeń zaistniałych w tych dniach we Włoszech, ale daje wyobrażenie o tym, co można zrobić, aby opady wyeliminować.

Metoda rozpraszania naturalnych mgieł i chmur

Wynalazca: Roger T. Stone

SPOSÓB ROZPRASZANIA CHMUR I MGIEŁ SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z MASY KROPEL WODY, KTÓRY OBEJMUJE WPROWADZENIE DO NICH ALKOHOLU WYBRANEGO Z GRUPY SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z ALKOHOLU ETYLOWEGO, ALKOHOLU METYLOWEGO, ALKOHOLU PROPYLOWEGO, ALKOHOLU IZOAMYLOWEGO I TRZECIORZĘDOWEGO ALKOHOLU BUTYLOWEGO W POSTACI ROZPROSZONEJ.

(…) Rozpraszanie mgieł i chmur oraz wywołanie opadów z nich było dotychczas znane jako możliwe tylko w pewnych warunkach, to znaczy w warunkach, w których temperatura kropel wody lub schłodzonej pary w przynajmniej części chmury lub mgły była poniżej zera. Dwie najbardziej znane z takich metod, na przykład, wykorzystały w jednym przypadku stały dwutlenek węgla, a w drugim jodek srebra. Obie te metody wymagają, dla ich skutecznego przeprowadzenia, zasiewu chmur w temperaturze poniżej zera. Taka metoda jest mało przydatna, szczególnie do rozpraszania mgieł i niskich chmur, ponieważ nisko leżące chmury, a zwłaszcza mgły przeważające w obszarach nadmorskich, mają zazwyczaj temperaturę powyżej zera.

Odkryłem, że wiele rodzajów chmur i mgieł można rozproszyć lub spowodować ich sztuczne wytrącenie w temperaturach znacznie powyżej zera. Stąd, po raz pierwszy, moja nowatorska metoda umożliwia rozpraszanie chmur i wywoływanie z nich deszczu bez zwykłych, z góry określonych warunków, jak również rozpraszanie ciepłych mgieł, tak powszechnych w niektórych porach roku na obszarach nadmorskich.

Osiągnąłem ten zaskakujący rezultat poprzez rozproszenie w naturalnych chmurach atmosferycznych lub mgłach zawierających wodę w postaci kropel lub pary, niewielkich ilości niższego alkoholu, najlepiej w postaci dyspersyjnej z ciśnieniowego roztworu tego alkoholu w cieczy o niskim punkcie wrzenia do postaci gazu, służącej do rozpraszania alkoholu, chociaż konkretny sposób rozpraszania alkoholu nie wydaje się być kluczowy. Ponadto uznałem za pożądane wprowadzenie do samej atmosfery przedłużonego śladu rozproszonego alkoholu. Na przykład, gdy pożądane jest wprowadzenie alkoholu znacznie powyżej ziemi, w celu rozproszenia chmur, można to zrobić za pomocą samolotu lub nawet stałego balonu lub latawca. (…) Zauważono, że gdy rozpylony alkohol wznosi się po rozpyleniu, rozproszenie mgły jest niemal natychmiastowe.

Czynnikiem napędowym w fazie ciekłej do gazowej może być dowolna z szeregu cieczy o niskiej temperaturze wrzenia, zdolnych do wchodzenia w roztwór ze słabszym alkoholem. Na przykład, rozważam, że jako czynnik napędowy mogą być użyte: amoniak, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, butan, izobutan, propan, chlorek metylu, oraz freony takie jak dichlorodifiuornetan (F-12) i chlorodifluorometan (F-22). Wszystkie te ciecze mają temperaturę wrzenia przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym niższą niż 0 C, mają ciśnienie pary większe niż normalne ciśnienie pary nasyconej ‘wspomnianej fazy ciekłej w panującej temperaturze otoczenia znacznie większe niż ciśnienie atmosferyczne otoczenia. (…)

Szczególną cechą mojego wynalazku jest to, że wyjątkowo małe ilości ciekłego materiału pędnego zawierającego alkohol mogą być użyte do rozproszenia lub wytrącenia ciepłych chmur lub mgieł na stosunkowo dużych obszarach. (…) Opis metody kontynuuje pod linkiem: https://patents.google.com/patent/US2908442A/en

Patenty dotyczące modyfikacji pogody poniżej:

Na podstawie: https://www.nogeoingegneria.com/timeline/progetti/dissipare-le-piogge-come-si-puo-fare/

…………………………………..

Dwustronne partnerstwo USA-Włochy w dziedzinie zmian klimatycznych

19 lipca 2001 roku, prezydent George W. Bush i premier Silvio Berlusconi zobowiązali się, że Stany Zjednoczone i Włochy będą realizować wspólne programy badawcze dotyczące zmian klimatu i rozwoju technologii niskoemisyjnych. To trwające partnerstwo zaowocowało regularnymi spotkaniami obu krajów w celu omówienia bieżącej i przyszłej współpracy dotyczącej badań nad cyklem węglowym, globalnego i regionalnego modelowania klimatu, rozwoju technologii niskiej emisji dwutlenku węgla oraz technologii wodorowych ogniw paliwowych. https://2001-2009.state.gov/g/oes/climate/c22821.htm

Pubblicità