Nowy dokument pokazuje całkowite pogrążenie się Unii Europejskiej w ortodoksji dotyczącej tzw. bio-bezpieczeństwa. Podkreśla, że stan bezpieczeństwa biologicznego musi zostać podniesiony w ścisłej współpracy z WHO.

Unia Europejska zobowiązała się do dalszego stosowania lockdownów, obowiązku noszenia masek, paszportów szczepionkowych i innych restrykcji, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, a także zobowiązała się do stworzenia “prawnie wiążącego” traktatu w sprawie globalnych pandemii, w którego centrum znajdzie się “wzmocniona WHO”.

Opublikowany 2 września 2022 roku dokument zatytułowany “EU Response to COVID-19: Preparing for autumn and winter 2023”  został przygotowany przez Komisję Europejską (organ wykonawczy UE) i przesłany do Parlamentu Europejskiego. Pokazuje to, jak bardzo przywódcy UE zakochali się w nowej ortodoksyjnej teorii bezpieczeństwa biologicznego i nie wróży dobrze przyszłemu zarządzaniu chorobami zakaźnymi w UE i na świecie.

W odniesieniu do lockdownów i innych ograniczeń proponuje się strukturę kluczowych wskazań do uwzględnienia podczas podejmowania decyzji o ponownym wprowadzeniu środków niefarmakologicznych. Parametry te obejmują dane dotyczące poważnych chorób oraz obłożenia szpitalnego. Należy zauważyć, że nie odnoszą się one wyłącznie do COVID-19, ale również do grypy, więc środki te mogą być częścią normalnego zarządzania chorobami zimowymi i być kontynuowane bezterminowo.

2 wrzesień 2022:  «Odpowiedź UE dotycząca COVID-19: Przygotowania do jesieni i zimy 2023 »

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-09/2022_covid-19_prep-autumn-winter_en.pdf
Pubblicità