Patent: US6017302A  (1997-10-31): «Podprogowe, akustyczne manipulowanie układami nerwowymi»

Wynalazca: Hendricus G. Loos

Hendricus Gerardus Loos (18 grudnia 1925 – 29 stycznia 2017) był urodzonym w Holandii amerykańskim fizykiem badawczym i wynalazcą, który począwszy od roku 1999 opatentował serię technologii związanych z manipulowaniem ludzkim układem nerwowym za pomocą fal elektromagnetycznych, uprzednio pracując w sektorze badań przemysłowych i obronnych związanych z technologiami plazmowymi. https://hatch.kookscience.com/wiki/Hendricus_G._Loos

Streszczenie

U ludzi, rezonanse sensoryczne mogą być wzbudzane przez podprogowe atmosferyczne impulsy akustyczne, które są dostrojone do częstotliwości rezonansu. Rezonans sensoryczny 1/2 Hz wpływa na autonomiczny układ nerwowy i może powodować relaks, senność lub podniecenie seksualne, w zależności od ściśle określonej użytej częstotliwości akustycznej w pobliżu 1/2 Hz. Skutki rezonansu 2,5 Hz obejmują spowolnienie pewnych procesów korowych, senność i dezorientację. Aby te efekty wystąpiły, natężenie akustyczne musi mieścić się w pewnym głęboko podprogowym zakresie. Stosowna aparatura składa się z przenośnego, zasilanego bateriami źródła słabego poddźwiękowego sygnału akustycznego. Metoda i aparat mogą być stosowane przez ogół społeczeństwa jako pomoc w relaksacji, śnie lub pobudzeniu seksualnym, a także klinicznie do kontroli i być może leczenia bezsenności, drżenia, napadów padaczkowych i zaburzeń lękowych. Istnieje ponadto zastosowanie jako nieśmiercionośna broń, która może być używana w sytuacjach zagrożenia dla organów ścigania, w celu wywołania senności i dezorientacji u docelowych podmiotów. Korzystne jest wtedy zastosowanie wentylujących monopoli akustycznych w postaci urządzenia, które zasysa i wypuszcza powietrze z częstotliwością poddźwiękową.

Opis

Tło wynalazku

Centralny układ nerwowy może być manipulowany poprzez ścieżki sensoryczne. Interesująca jest tu metoda rezonansu, w której okresowa stymulacja sensoryczna wywołuje fizjologiczną odpowiedź, która osiąga szczyt przy określonych częstotliwościach bodźca. Dzieje się tak na przykład podczas kołysania dziecka, które zazwyczaj zapewnia relaks przy częstotliwościach bliskich 1/2 Hz. Szczytowanie odpowiedzi fizjologicznej w zależności od częstotliwości sugeruje, że mamy tu do czynienia z mechanizmem rezonansowym, w którym okresowe sygnały sensoryczne wywołują pobudzenie trybów oscylacyjnych w pewnych obwodach neuronalnych. Droga sensoryczna biorąca udział w przykładzie kołysania to nerw przedsionkowy. Jednak podobną reakcję relaksacyjną przy prawie tych samych częstotliwościach można uzyskać poprzez delikatne głaskanie włosów dziecka lub podawanie słabych impulsów cieplnych na skórę, co omówiono w U.S. Pat. No. 5,800,481, Sep. 1, 1998. Te trzy rodzaje stymulacji obejmują różne modalności sensoryczne, ale podobieństwo odpowiedzi oraz efektywnych częstotliwości sugeruje, że rezonansowy obwód neuronowy jest taki sam. Najwyraźniej rezonans może być wzbudzony albo przez ścieżki przedsionkowe albo przez skórne ścieżki sensoryczne, które przenoszą informacje dotykowe lub informacje o temperaturze.

Około częstotliwości 2,5 Hz znaleziono inny rezonans sensoryczny, który może być wzbudzony przez słabe impulsy cieplne indukowane w skórze, co omówiono w U.S. Pat. No. 5,800,481, Sep. 1, 1998. Wspomniany rezonans sensoryczny powoduje spowolnienie pewnych funkcji korowych, na co wskazuje wyraźne wydłużenie czasu potrzebnego do cichego liczenia wstecz od 100 do 70 z zamkniętymi oczami. Efekt ten jest silnie zależny od częstotliwości, na co wskazuje maksimum odpowiedzi o szerokości zaledwie 0,13 Hz. Stwierdzono, że wzbudzony termicznie rezonans 2,5 Hz powoduje również senność, a po dłuższej ekspozycji zawroty głowy i dezorientację.

Inne, bardziej niejasne rodzaje stymulacji w postaci słabych pól magnetycznych lub słabych zewnętrznych pól elektrycznych mogą również powodować wzbudzenie rezonansów sensorycznych, jak np. (brak testu)

Eksperymenty wykazały, że atmosferyczna stymulacja akustyczna o głęboko podprogowej intensywności może wzbudzić u człowieka rezonanse zmysłowe w pobliżu 1/2 Hz i 2,5 Hz. Rezonans 1/2 Hz charakteryzuje się ptozą powiek, odprężeniem, sennością, tonicznym uśmiechem, napięciem lub podnieceniem seksualnym, w zależności od zastosowanej dokładnej częstotliwości akustycznej w pobliżu 1/2 Hz. Obserwowalne efekty rezonansu 2,5 Hz obejmują spowolnienie niektórych funkcji korowych, senność, a po dłuższej ekspozycji zawroty głowy i dezorientację.

Odkrycie, że te rezonanse sensoryczne mogą być wzbudzane przez atmosferyczne sygnały akustyczne o głęboko podprogowym natężeniu otwiera drogę do opracowania urządzenia oraz metody akustycznej manipulacji systemem nerwowym podmiotu, w której słabe impulsy akustyczne są indukowane w powietrzu atmosferycznym w okolicy uszu podmiotu, a częstotliwość impulsów jest dostrajana do częstotliwości rezonansowej wybranego rezonansu sensorycznego. Metoda może być stosowana przez ogół społeczeństwa do kontroli bezsenności i niepokoju oraz do ułatwiania relaksacji i pobudzenia seksualnego. Kliniczne zastosowanie metody obejmuje kontrolę i być może leczenie zaburzeń lękowych, drżenia i napadów. Odpowiednim wdrożeniem dla tych zastosowań jest mały przenośny, zasilany z baterii subdźwiękowy promiennik akustyczny, który można dostroić do częstotliwości rezonansowej wybranego rezonansu sensorycznego.

Jeden z wariantów nadaje się do stosowania w operacjach egzekwowania prawa, w których system nerwowy podmiotu jest manipulowany ze znacznej odległości, na przykład w sytuacji “standoff”. Podprogowe poddźwiękowe impulsy akustyczne w miejscu, w którym znajduje się osoba, mogą być wtedy indukowane przez fale akustyczne promieniujące z wentylującego monopolu akustycznego lub przez pulsujący strumień powietrza, zwłaszcza gdy jest on skierowany na osobę lub na inną powierzchnię materiału, gdzie wahania prędkości strumienia są w całości lub częściowo przekształcane w statyczne wahania ciśnienia.

Opisane efekty fizjologiczne występują tylko wtedy, gdy intensywność stymulacji akustycznej mieści się w pewnym zakresie, zwanym efektywnym oknem intensywności. Okno to zostało zmierzone w sposób eksploracyjny dla rezonansu 2,5 Hz. (…)

Ciąg dalszy opisu pod linkiem: https://patents.google.com/patent/US6017302A/en