W swoim najnowszym programie, La Quinta Columna omawia artykuł z roku 2010 dotyczący nano-tranzystora zdolnego do wnikania do komórek niczym wirus. Jest to jeden z wielu artykułów, który przyciągnął uwagę hiszpańskich naukowców, ponieważ doskonale pasuje do tego, co znaleziono wewnątrz fiolek szczepionek analizowanych przez dr Camprę. Stanowi to część całego systemu nano- i mikro-technologicznego, który buduje się w ludzkim ciele, tworząc nano-sieci.

Ricardo Delgado: Przyjrzyjmy się temu oto artykułowi opublikowanemu przez El País w roku 2010.

“Tranzystor, który wnika do komórek jak wirusy. Nanosensor wyprodukowany na Harvardzie może rejestrować aktywność biologiczną, nie zakłócając jej. Pochodzący z laboratoriów Uniwersytetu Harvarda i kształtem przypominający literę V, nowy nanotranzystor, mniejszy niż niejeden wirus, może być wprowadzony do wnętrza komórki i rejestrować jej aktywność bez jej zakłócania. Nowe urządzenie ma 100 razy mniejszą średnicę niż te stosowane do tej pory, które były ponadto płaskie, podczas gdy ten jest elastyczny i trójwymiarowy.”

Un transistor que entra en las células como los virus https://elpais.com/sociedad/2010/08/16/actualidad/1281909602_850215.html

Ta właściwość elastyczności jest nam jakoś znana. Niestety.

“Owe nano-tranzystory typu polowego…” Podobnie jak słynne tranzystory grafenowe. https://www.orwell.city/2021/12/graphene-transistor.html

“…znane jako nanoFETs (field effect transistor – nano-FET), stanowią pierwszą możliwość pomiaru wnętrza komórki za pomocą urządzenia półprzewodnikowego, mówi Charles M. Lieber, dyrektor projektu, którego wyniki zostały opublikowane w Science.” https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_M._Lieber (silnie powiązany z uniwersytetami chińskimi, Wuhan i hucpą “Corona”)

Ten Lieber to chyba ten, którego widzieliśmy wczoraj, prawda? – “Naukowcy twierdzą…”

Dr Sevillano: Tak. Jeśli się nie mylę.

Ricardo Delgado: Tak.

“Naukowcy twierdzą, że te tranzystory mogą być wykorzystane do pomiaru przepływu jonów lub sygnałów elektrycznych w komórkach, zwłaszcza neuronach”. Sa wycelowane w neurony. “Można je również kojarzyć z receptorami lub innymi czynnikami biologicznymi” “w celu wykrywania obecności związków biochemicznych wewnątrz komórki. Średnica ludzkich komórek waha się od 10 mikronów (jak np. neurony) do 50 mikronów (jak np. komórki serca). Nowe czujniki są rzędu nanometrów (czyli o trzy rzędy wielkości mniejsze)…” To znaczy 1000 razy mniejsze. “…i naukowcy odkryli, że są one akceptowane przez błonę komórkową w podobny sposób, jak dzieje się to z wirusami i bakteriami – w sytuacji, gdy (badacze) pokrywają je podwójną warstwą fosfolipidową, podobną do struktury błony. Stwierdziliśmy, że nanosensory mogą być wielokrotnie wkładane i wyjmowane z komórki bez wykrywalnego jej uszkodzenia – wyjaśnia Lieber.”

“Tranzystor jest zintegrowany z nanodrutem w kształcie litery V, który łączy się z przewodami elektrycznymi, aby funkcjonować”. “Ta praca może być przełomem w zrozumieniu struktur wewnątrzkomórkowych – stwierdził Zhong Lin Wang”, ekspert w dziedzinie nanotechnologii.”

Oczywiście, jest on Chińczykiem. I to jest to. Widzieliśmy sporo takich “pincet” w szczepionkach, wiesz?

Nanodrut z wbudowanym tranzystorem, wyprodukowany na Uniwersytecie Harvarda, służący do rejestrowania aktywności wewnątrz komórek.
Zobrazowanie nanosensora wprowadzonego do komórki w celu rejestrowania jej aktywności wewnętrznej.

Spójrzmy na to. Tutaj umieścili rysunek przedstawiający nanosensor umieszczony w komórce w celu rejestrowania jej wewnętrznej aktywności. Na przykład neuronów. Jak już mówiłem, artykuł ten został opublikowany przez El Pais w roku 2010.

Dr Sevillano: Tak, racja. Od tamtej pory upłynęło trochę czasu, i wiele rzeczy zostało zrealizowanych. Opracowano wszystko, co tam (w “szczepionkach”) zauważyliśmy. Wszystko. Wiesz, nanorurki, struktury samoskładające się… Wszystko. https://www.orwell.city/2022/01/report.html

Ale nie zapytali nikogo o zgodę. Ani nie powiedzieli: “My po prostu zamierzamy…” Nie zapytali nikogo o pozwolenie. Czy pytali kogokolwiek o pozwolenie? – Czy powiedzieli: “Zamierzamy zrobić to i…?” – Czy komukolwiek cokolwiek powiedzieli? – (dla przykładu)Nie, nie…” “To jest kłamstwo, to jest kłamstwo (co, się nam zarzuca).”

Czy złodziej powie ci, że cię okrada i czy morderca powie, że cię zabija?

Ricardo Delgado: Zgadza się.

https://www.orwell.city/2022/01/transistor.html

***

Nanobiotechnology: Tiny cell transistor https://www.nature.com/articles/466904a

Virus-Sized Transistors https://www.harvardmagazine.com/2011/01/virus-sized-transistors

Chinese Agent Charles Lieber & His Virus Transmitters https://greatgameindia.com/chinese-agent-charles-lieber-his-virus-transmitters/

Pubblicità